Lietuvos statistikos sistema

Oficialioji statistika yra svarbi demokratinės visuomenės dalis, ji reikalinga priimant politinius bei ekonominius sprendimus šalies ir ES mastu, padeda stebėti jų įgyvendinimą, vertinti pasiektą pažangą, supažindina visuomenę su valstybės ekonominiais, demografiniais ir socialiniais procesais, visuomeniniais ir aplinkos pokyčiais.


Dokumento atnaujinimo data: 2016-04-12Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4800, faks. (8 5) 236 4845, el. p. statistika@stat.gov.lt, kodas 188600177