Statistikos taryba

Patariamoji Lietuvos statistikos departamento institucija yra Statistikos taryba, įkurta 1994 m.

Ji nagrinėja svarbiausius statistikos organizavimo ir metodologijos klausimus, svarsto surašymų, statistinių registrų, svarbiausių tyrimų metodologijos principus bei statistikos darbų programas, pagrindinius statistinių tyrimų rezultatus, duomenų apsaugos, statistinės informacijos pateikimo valstybės institucijoms ir skelbimo visuomenei klausimus, rengia išvadas, teikia siūlymus Lietuvos statistikos departamentui.

Statistikos tarybą sudaro valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, tvarkančių statistiką, mokslo įstaigų, visuomeninių organizacijų, įmonių, kitų respondentų ir visuomenės informavimo priemonių atstovai.

Darbo planai:

Posėdžių protokolai:


Dokumento atnaujinimo data: 2017-01-02Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4800, faks. (8 5) 236 4845, el. p. statistika@stat.gov.lt, kodas 188600177