Struktūra ir kontaktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 750 Lietuvos statistikos departamentui nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius – 581 pareigybė.

2011 m. liepos 1 d. panaikintos 5 teritorinės statistikos valdybos (savarankiški juridiniai vienetai), jas reorganizavus į struktūrinius Lietuvos statistikos departamento padalinius – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių duomenų parengimo skyrius.

2012 m. gruodžio 1 d., įsteigtas Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius, siekiant sustiprinti šios srities statistikos rengimą ir įgyvendinti padidėjus reikalavimams valdžios sektoriaus statistikos kokybei. Skyrius įsteigtas Nacionalinių sąskaitų skyrių išskaidant į du – Nacionalinių sąskaitų ir Valdžios sektoriaus finansų statistikos – skyrius, ir panaikinant Finansinių paslaugų statistikos skyrių, jo funkcijas perduodant Nacionalinių sąskaitų, Įmonių, Užsienio prekybos statistikos skyriams. Šis struktūrinis pertvarkymas atliktas nedidinat pareigybių skaičiaus, o perskirstant skyrių uždavinius ir funkcijas.

Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūrą šiuo metu sudaro 37 skyriai, iš kurių du trečdaliai atlieka specialiosios veiklos funkcijas.


Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4800, faks. (8 5) 236 4845, el. p. statistika@stat.gov.lt, kodas 188600177