Projektai

Įgyvendinamas projektas

Lietuvos statistikos departamentas vykdo investicijų projektą „Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indekso sudarymo sistemos plėtra" Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto trukmė: 2016 m. sausio 1 d.– 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – modernizuoti Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indekso sudarymo sistemą „m-partner" siekiant automatizuoti duomenų surinkimą iš internetinių šaltinių. Įgyvendinant investicinį projektą bus sukurtas naujas Kompiuterizuoto kainų rinkimo modulis, kurio funkcionalumas leis automatizuotai rinkti vartojimo prekių ir paslaugų kainas iš internetinių duomenų šaltinių, juos apdoroti ir panaudoti vartotojų kainų statistikos rengimo tikslams.

______________________________________________________________________________________

Oficialiosios statistikos portalo (OSP) teikiamų paslaugų ir funkcionalumo tobulinimas

Lietuvos statistikos departamentas vykdo projektą „Oficialiosios statistikos portalo (OSP) teikiamų paslaugų ir funkcionalumo tobulinimas", kurio tikslas – išplėsti OSP funkcionalumą ir pagerinti kokybę bei sukurti naujas elektronines paslaugas optimaliai išnaudojant bendro naudojimo sistemos komponentus. 2016 m. numatyti naudotojo sąsajos, Rodiklių duomenų bazės ir GIS funkcionalumo tobulinimo darbai. Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto I etapo trukmė: 2016 m. birželio 30–2016 m. gruodžio 31 d.

______________________________________________________________________________________

Įgyvendinamas ES finansuojamas projektas

Lietuvos statistikos departamentas vykdo projektą „Gyventojų statistinių duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimas į elektroninę erdvę" pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Informacinė visuomenė visiems" prioriteto įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos". Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto trukmė: 2011 m. rugsėjo 8–2015 m. sausio 31 d.

Projektu siekiama sudaryti galimybes Lietuvos gyventojams pateikti statistinius duomenis elektroniniu būdu, perkeliant Lietuvos statistikos departamento teikiamą gyventojų statistinių duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugą į elektroninę erdvę. Šiam tikslui pasiekti minėto projekto metu bus sukurta Elektroninių gyventojų statistinių tyrimų informacinė sistema, apimanti statistinio tyrimo iniciavimo, vykdymo, rezultatų apdorojimo, statistinio tyrimo valdymo ir kontrolės procesus. Tokiu būdu gyventojams bus sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti statistiniuose tyrimuose ir padidintas departamente atliekamų tyrimų efektyvumas.


Dokumento atnaujinimo data: 2016-08-08Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4800, faks. (8 5) 236 4845, el. p. statistika@stat.gov.lt, kodas 188600177