46 savaitės vadovų darbotvarkė

Lapkričio 15 d. generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja, laikinai atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas, Daiva Jurelevičienė dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 100-mečio minėjimo konferencijoje.