• Administracinių duomenų valdytojai (tvarkytojai), teikiantys Lietuvos statistikos departamentui asmens duomenis Oficialiosios statistikos programoje Lietuvos statistikos departamentui pavestiems statistikos darbams (tyrimams) atlikti:

VĮ Registrų centras

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)

Valstybinė mokesčių inspekcija

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Valstybinė ligonių kasa

Švietimo informacinių technologijų centras

Valstybės tarnybos departamentas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

  • Duomenų subjektai, dalyvaujantys statistiniuose tyrimuose ar gyventojų apklausose.


Dokumento atnaujinimo data: 2020-01-20