Lietuvos statistikos departamentas suvokia ypatingą svarbą, tenkančią asmens duomenų apsaugai, todėl renka ir tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi vykdyti veiklą.

Asmens duomenis Lietuvos statistikos departamentas tvarko teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti.

Tvarkydamas asmens duomenis, Lietuvos statistikos departamentas siekia, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos statistikos departamente politika (PDF)

Ši politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios politikos versiją visada rasite šiame puslapyje.