Temos

Atsakingas/vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Kontaktai (el. p. / tel. nr.)

1.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Neringa Paškevičienė

neringa.paskeviciene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4661

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Neringa Paškevičienė

neringa.paskeviciene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4661

3.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas

Neringa Paškevičienė

neringa.paskeviciene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4661

4.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Neringa Paškevičienė

neringa.paskeviciene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4661

5.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje.

Vida Preikšaitė

vida.preiksaite@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4647

6.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

Neringa Paškevičienė

neringa.paskeviciene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4661


Dokumento atnaujinimo data: 2020-03-09