Lietuvos statistikos departamentas palaiko glaudžius ryšius su kitų Europos Sąjungos šalių statistikos tarnybomis, analizuoja gerąją patirtį, pritaiko ją rengdamas naujus projektus bei ja keičiasi. Su kitų šalių statistikos tarnybomis dalyvaujama bendruose ESS projektuose.

Strateginiai bendradarbiavimo, statistikos programos, metodologiniai ir procesų, taikomų rengiant Bendrijos statistiką, klausimai aptariami Nacionalinių statistikos institucijų vadovų (DGINS) susitikimuose, kasmet organizuojamuose vis kitoje valstybėje narėje (ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/ess-governance-bodies/dgins).

1996 m. įsteigtas Baltijos šalių statistikos priežiūros komitetas. Kasmet vienoje iš Baltijos šalių vyksta komiteto posėdžiai, dalijamasi patirtimi, aptariami pasiekti rezultatai, tolesnio bendradarbiavimo galimybės, parengiamas metinis bendradarbiavimo planas. Vykdydami planą Baltijos šalių statistikos tarnybų specialistai beveik kas mėnesį renkasi aptarti statistikos problemų.

Baltijos šalių ir Suomijos bendradarbiavimas prasidėjo daugiau kaip prieš 20 metų. Keičiamasi patirtimi kokybės, surašymų, sklaidos, žemės ūkio statistikos klausimais, reguliariai dalyvaujama Baltijos–Šiaurės šalių rengiamose statistikos priemonėse.

Bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos statistikos tarnyba (GUS) buvo pasirašyta 1991 m. ir išsivystė į apsikeitimo gerąja patirtimi veiklą ir bendrų leidinių rengimą. Europos teritorinės programos pagrindu vyko bendradarbiavimas, apėmęs ir statistinę informaciją apie Baltarusiją ir Ukrainą.

2020 m. vasario mėn. Lietuvos statistikos departamente vykusio aukšto lygio vizito metu, kuriame dalyvavo Nyderlandų statistikos tarnybos generalinis direktorius Tjark'as Tjin-A-Tsoi'as ir Inovacijų ir strateginės partnerystės vyriausiasis ekspertas Marcel'is van der Steen'as, pasirašytas Lietuvos statistikos departamento ir Nyderlandų statistikos tarnybos Susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo didžiųjų duomenų panaudojimo ir inovatyvių metodų taikymo, rengiant oficialiąją statistiką, klausimais bei statistikos vertės komunikavimo strategijos, veiklos procesų efektyvinimo modelių ir galimybių plėtros srityse.

Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo informacinis biuletenis (PDF, anglų kalba) :


Dokumento atnaujinimo data: 2020-08-21