Dalyvavimas Europos statistikos sistemoje

Lietuvos statistikos departamento atstovai aktyviai dalyvauja rengiant ES teisės aktus. Procesas prasideda Eurostato darbo grupėse, kuriose projektus svarsto specialistai, vėliau dokumentas nagrinėjamas verslo, socialinės statistikos, nacionalinių sąskaitų direktorių susitikimuose, Komisijos komitetuose, Europos statistikos sistemos komitete (ESSC), ES Tarybos statistikos darbo grupės posėdžiuose ir kt.

Departamento darbuotojai dalyvauja bendruose ESS projektuose, Europos Komisijos, įvairių tarptautinių organizacijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Jungtinių Tautų, Europos ekonomikos komisijos, Maisto ir žemės ūkio organizacijos) organizuojamuose renginiuose, konsultuojasi su kitų šalių statistikos tarnybų specialistais.

Per 2021 m. 83 specialistai dalyvavo 245 tarptautinėse (dauguma iš jų vyko nuotoliniu būdu) priemonėse (Eurostato darbo grupių ir Komisijos komitetų posėdžiuose, ES Tarybos statistikos darbo grupės posėdžiuose, seminaruose ir konferencijose, EBPO, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamose priemonėse). Departamento specialistai parengė ir pristatė (dauguma iš jų buvo nuotoliniu būdu) 13 pranešimų.

2021 m. vasario 12 d. 45-ajame Europos statistikos komiteto posėdyje Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Dr. Jūratė Petrauskienė išrinkta Partnerystės grupės (PG) nare dvejų metų kadencijai. PG pagrindinės užduotys čia.

 


Dokumento atnaujinimo data: 2022-01-21