Dalyvavimas Europos statistikos sistemoje

Lietuvos statistikos departamento atstovai aktyviai dalyvauja rengiant ES teisės aktus. Procesas prasideda Eurostato darbo grupėse, kuriose projektus svarsto specialistai, vėliau dokumentas nagrinėjamas verslo, socialinės statistikos, nacionalinių sąskaitų direktorių susitikimuose, Komisijos komitetuose, Europos statistikos sistemos komitete (ESSC), ES Tarybos statistikos darbo grupės posėdžiuose ir kt.

Departamento darbuotojai dalyvauja bendruose ESS projektuose, Europos Komisijos, įvairių tarptautinių organizacijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Jungtinių Tautų, Europos ekonomikos komisijos, Maisto ir žemės ūkio organizacijos) organizuojamuose renginiuose, konsultuojasi su kitų šalių statistikos tarnybų specialistais.

Per 2019 m. 90 specialistų dalyvavo 233 tarptautinėse priemonėse (Eurostato darbo grupių ir Komisijos komitetų posėdžiuose, ES Tarybos statistikos darbo grupės posėdžiuose, seminaruose ir konferencijose, EBPO, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamose priemonėse). Buvo parengtas 31 pristatymas ir pranešimai užsienyje. Lietuvoje Statistikos departamentas organizavo 14 tarptautinių susitikimų, juose Departamento specialistai parengė ir pristatė 12  pranešimų.
 


Dokumento atnaujinimo data: 2020-01-22