Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2017 m. 

2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

2468

1

2588

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

4

2188

4

2223

Skyriaus vedėjas

35

1588

35

1622

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

29

1289

24

1338

Poskyrio vedėjas

4

1251

4

1342

Vyriausiasis specialistas

168

985

158

1008

Vyresnysis specialistas

2

705

-

-


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2017 m.

2017 m. I ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

934

1

1031

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

869

1

961

Poskyrio vedėjas

4

788

4

793

Specialistas

142

598

143

612

Tarnautojas

130

403

123

423


Dokumento atnaujinimo data: 2018-04-16