Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2020 m. IV ketv.

2020 m.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3690

1

3682

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2

3805

3

3622

Vyriausiasis patarėjas

-

-

1

3144

Skyriaus vedėjas

28

2850

29

2579

Patarėjas

32

2267

32

2085

Vyriausiasis specialistas

110

1858

104

1719

Vyresnysis specialistas

23

1487

24

1410


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2020 m. IV ketv.

2020 m.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1970

1

1771

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1866

1

1666

Programuotojas

10

2730

10

2730

Specialistas

143

1155

140

1111

Tarnautojas

113

726

116

714

 


Dokumento atnaujinimo data: 2021-01-14