Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2019 m.

2019 m. IV ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3932

1 3601

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

3

3494

3

3460

Vyriausiasis patarėjas

1

3076

1

3076

Skyriaus vedėjas

30

2399

30

2432

Patarėjas

30

1913

31

1908

Vyriausiasis specialistas

106

1586

103

1602

Vyresnysis specialistas

29

1267

26

1272


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2019 m.

2019 m. IV ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1526

1

1532

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1430

1

1421

Specialistas

140

890

139

901

Tarnautojas

117

599

117

626

 


Dokumento atnaujinimo data: 2020-01-09