Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2017 m. 

2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

2468

1

2588

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

4

2188

4

2153

Skyriaus vedėjas

35

1588

34

1631

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

29

1289

23

1359

Poskyrio vedėjas

4

1251

4

1362

Vyriausiasis specialistas

168

985

159

1016

Vyresnysis specialistas

2

705

2

770


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2017 m.

2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

934

1

1027

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

869

1

962

Poskyrio vedėjas

4

788

4

821

Specialistas

142

598

136

614

Tarnautojas

130

403

126

424


Dokumento atnaujinimo data: 2018-10-12