Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2018 m. 

2019 m. I ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

2588

1

4065

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

4

2183

3

3574

Skyriaus vedėjas

34

1643

30

2388

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

24

1375

29

1939

Poskyrio vedėjas

4

1372

 

 

Vyriausiasis specialistas

153

1026

111

1561

Vyresnysis specialistas

6

888

30

1273


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2018 m.

2019 m. I ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1041

1

1507

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

966

1

1457

Poskyrio vedėjas

4

808

 

 

Specialistas

142

691

138

876

Tarnautojas

125

427

117

581


Dokumento atnaujinimo data: 2019-04-12