Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2016 m.

2017 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

2425

1

2468

1

2468

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

4

2179

4

2117

4

2138

Skyriaus vedėjas

36

1581

36

1583

36

1594

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

30

1230

30

1277

30

1297

Poskyrio vedėjas

4

1102

4

1181

4

1239

Vyriausiasis specialistas

168

908

155

965

155

990


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2016 m.

2017 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

941

1

917

1

917

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

868

1

852

1

852

Poskyrio vedėjas

4

785

4

783

4

789

Vyriausiasis specialistas

67

632

-

-

- -

Vyresnysis specialistas

107

483

-

-

- -

Specialistas

106

402

144*

592

144*

602

Tarnautojas

2

615

131*

399

131*

404

Darbininkas

1

610

-

-

- -


* Nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojus LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui, pasikeitė darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-09-14