Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2020 m.

2021 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3682

1

3834

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

3

3622

2

3755

Vyriausiasis patarėjas

1

3144

2

2888

Skyriaus vedėjas

29

2579

25

3037

Patarėjas

32

2085

33

2285

Vyriausiasis specialistas

104

1719

112

1937

Vyresnysis specialistas

24

1410

22

1663


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2020 m.

2021 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1771

1

2154

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1666

1

2034

Duomenų bazių administratorius

-

-

2

2825

Programuotojas

10

2730

13

2940

Specialistas

140

1111

144

1302

Tarnautojas

116

714

117

871

 


Dokumento atnaujinimo data: 2021-04-15