Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2016 m.

2017 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

2425

1

2468

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

4

2179

4

2117

Skyriaus vedėjas

36

1581

36

1583

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

30

1230

30

1277

Poskyrio vedėjas

4

1102

4

1181

Vyriausiasis specialistas

168

891

155

965

 

Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2016 m.

2017 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

941

1

917

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

868

1

852

Poskyrio vedėjas

4

785

4

783

Vyriausiasis specialistas

67

632

 

 

Vyresnysis specialistas

107

483

 

 

Specialistas

106

402

144*

592

Tarnautojas

2

615

131*

399

Darbininkas

1

609

 

 


* Nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojus LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui, pasikeitė darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-05-02