Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2017 m. IV ketv.

2017 m.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

2468

1

2468

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

3

2356

4

2188

Skyriaus vedėjas

35

1599

35

1588

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

26

1321

29

1289

Poskyrio vedėjas

4

1345

4

1251

Vyriausiasis specialistas

159

1014

168

985

Vyresnysis specialistas

2

699

2

705


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2017 m. IV ketv.

2017 m.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

987

1

934

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

918

1

869

Poskyrio vedėjas

4

795

4

788

Specialistas

146

595

142

598

Tarnautojas

122

407

130

403


Dokumento atnaujinimo data: 2018-01-04