Valstybės duomenų agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2022 m.

2022 m.  IV ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

4892

1

5144

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2

4513

2

4933

Vyriausiasis patarėjas

-

-

-

-

Skyriaus vedėjas

22

3352

21

3494

Patarėjas

44

2713

46

2822

Vyriausiasis specialistas

90

2195

86

2296

Vyresnysis specialistas

15

1882

14

1967


Valstybės duomenų agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2022 m.

2022 m. IV ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

4

3194

4

3400

Informacinių technologijų specialistas

58

2627

60

2758

Specialistas

169

1617

165

1748

Tarnautojas

129

1175

115

1296


Dokumento atnaujinimo data: 2023-03-16