Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2019 m.

2020 m. III ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3932

1 3679

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

3

3494

3

3535

Vyriausiasis patarėjas

1

3076

1

3154

Skyriaus vedėjas

30

2399

29

2384

Patarėjas

30

1913

32

2022

Vyriausiasis specialistas

106

1586

103

1686

Vyresnysis specialistas

29

1267

25

1347


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastoviojio ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2019 m.

2020 m. III ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1526

1

1723

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1430

1

1620

Specialistas

140

890

140

1104

Tarnautojas

117

599

115

712

 


Dokumento atnaujinimo data: 2020-10-14