Gyventojų sveikatos statistika

Turinys

 1. Kontaktai
 2. Metaduomenų atnaujinimas
 3. Statistinės informacijos apžvalga
 4. Matavimo vienetas (-ai)
 5. Ataskaitinis laikotarpis
 6. Instituciniai įgaliojimai
 7. Konfidencialumas

 8. Statistinės informacijos sklaidos politika

 9. Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas
 10. Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

 11. Metodologiniai dokumentai
 12. Kokybės vadyba
 13. Reikalingumas ir aktualumas
 14. Tikslumas ir patikimumas
 15. Savalaikiškumas ir punktualumas
 16. Palyginamumas
 17. Suderinamumas
 18. Statistinės atskaitomybės našta respondentams

 19. Statistinių rodiklių revizija

 20. Statistinių duomenų apdorojimas
 21. Pastabos ir kita informacija


1 Kontaktai
1.1 Organizacijos kontaktai

Lietuvos statistikos departamentas 

1.2

Organizacijos padalinio kontaktai

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius

1.3 Kontaktinis asmuo

Irena Juodagalvytė

1.4 Kontaktinio asmens pareigos

Vyresnioji specialistė

1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius

1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas

Irena.Juodagalvyte@stat.gov.lt

1.7 Kontaktinio asmens telefono nr.

(8 5) 236 4782

1.8 Kontaktinio asmens fakso nr.

(8 5) 236 4845

2 Metaduomenų atnaujinimas
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data

2020-10-07

2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2020-10-09
2.3

Paskutinio metaduomenų atnaujinimo (peržiūros, patikros) data

2020-10-09
3 Statistinės informacijos apžvalga
3.1 Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo tikslas yra parengti ir paskelbti patikimą bei palyginamą statistinę informaciją apie gyventojų sveikatos būklę, sveikatą lemiančius veiksnius ir naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis.

Apklausa apima 15 metų ir vyresnius Lietuvos gyventojus, gyvenančius privačiuose namų ūkiuose.

Tyrimas apima šias temas:

Sveikatos būklė

 • Bendra sveikatos būklė (Minimalus sveikatos modulis): savo sveikatos vertinimas, ilgalaikės sveikatos problemos, veiklos apribojimai dėl sveikatos problemų, savo burnos sveikatos būklės vertinimas
 • Ligos ar ilgalaikiai sveikatos sutrikimai
 • Nelaimingi atsitikimai ir sužeidimai
 • Neatvykimas į darbą (dėl sveikatos problemų)
 • Fizinių ir jutimo funkcijų apribojimai
 • Savipriežiūra ir gauta / reikalinga pagalba
 • Namų ruošos darbai ir gauta / reikalinga pagalba
 • Skausmas
 • Psichikos sveikata

Sveikatos priežiūra

 • Naudojimasis stacionariomis ir dienos stacionaro paslaugomis
 • Ambulatorinės ir priežiūros paslaugos namuose
 • Medikamentų vartojimas (receptinių ir nereceptinių)
 • Prevencija (skiepai nuo gripo, atlikta mamografija, gimdos kaklelio tepinėlio testas ir t. t.)
 • Nepatenkinti sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai

Sveikatą lemiantys veiksniai

 • Ūgis ir svoris
 • Fizinis aktyvumas
 • Mitybos įpročiai
 • Rūkymas
 • Alkoholio vartojimas
 • Socialinė pagalba
 • Neformalios priežiūros ar pagalbos teikimas

Visi tyrimo rezultatai išreikšti procentais pagal gyventojų lytį, amžiaus grupes, kai kurie – pagal išsilavinimo lygį (ISCED 2011), gyvenamąją vietovę, užimtumo statusą, pajamų kvintilines grupes. Negalios rodikliams apskaičiuoti naudojamas veiklos apribojimo kintamasis.

3.2

Naudojami klasifikatoriai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.);

Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK);

Lietuvos švietimo klasifikatorius, parengtas remiantis ISCED 2011.

3.3 Sektorinė aprėptis

Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo kintamieji apibūdina bendrą gyventojų sveikatos būklę, sveikatą lemiančius veiksnius ir naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis.

3.4 Apibrėžtis (-ys)

Fizinių ir jutimo funkcijų ribotumai – fizinių ir jutimo funkcijų ribotumus atspindintis rodiklis apskaičiuojamas remiantis gyventojų teiginiais apie sunkumus, patiriamus matant, girdint, einant, lipant laiptais.

Savipriežiūros sunkumai – savipriežiūros veiksmų ribotumus atspindintis rodiklis apskaičiuojamas remiantis gyventojų teiginiais apie sunkumus, patiriamus valgant, atsigulant į lovą ar atsikeliant iš jos, atsisėdant ant kėdės ar atsikeliant nuo jos, apsirengiant ir nusirengiant, naudojantis tualetu, maudantis vonioje ar duše.

Sunkumai atliekant namų ruošos darbus – namų ruošos darbų atlikimo ribotumus atspindintis rodiklis apskaičiuojamas remiantis gyventojų teiginiais apie sunkumus, patiriamus ruošiant valgį, naudojantis telefonu, apsiperkant, vartojant vaistus, atliekant lengvus ir retkarčiais sunkius namų ruošos darbus, tvarkant finansus ir kasdienes administracines užduotis.

Nepatenkinti sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai – gyventojų, atidėjusių kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl finansinių kliūčių (per brangu), ilgų eilių ar atstumo ir transporto problemų, dalis.

Kūno masės indeksas (KMI) – rodiklis, išreiškiamas asmens svorio (kg) ir ūgio (m), pakelto kvadratu, santykiu. Remiamasi Pasaulio sveikatos organizacijos suaugusiųjų kūno masės indekso vertinimo klasifikacija: mažiau nei 18,5 – per mažas svoris, nuo 18,5 iki 24,9 – normalus svoris, nuo 25 iki 29,9 – antsvoris, 30 ir daugiau – nutukimas.

Vienos šviežių vaisių ir (arba) uogų porcijos pavyzdžiai:

 • vidutinio dydžio vaisiai: obuolys, bananas, kriaušė, apelsinas, nektarinas, persimonas

 • mažo dydžio vaisiai ir (arba) uogos: dvi slyvos, du mandarinai, trys abrikosai, du kiviai, septynios braškės, sauja (apie 14) vyšnių, sauja mėlynių

 • didelio dydžio vaisiai: pusė greipfruto arba avokado, viena riekė meliono (5 cm storio), viena didelė riekė ananaso, dvi riekelės mango (5 cm storio)

Vienos daržovių porcijos pavyzdžiai:

 • žaliosios daržovės: dvi šakelės brokolių, aštuoni žiedinių kopūstų žiedynai, keturi pilni šaukštai kopūstų, špinatų, pavasarinių žalumynų

 • virtos daržovės: trys pilni šaukštai (virtų, troškintų, garintų) daržovių, pvz., cukinijų, morkų, briuselio kopūstų ar griežčių

Tabako gaminiai – cigaretės, sukamasis tabakas, pypkių tabakas, cigarai, cigarilės.

Elektroninė cigaretė – prietaisas, turintis kaitinimo elementą, užpildytas specialiu skysčiu, kurį aukšta temperatūra paverčia aerozoliu, tinkamu įkvėpti.

Standartinis alkoholio vienetas (SAV) apibrėžiamas kaip gryno (100 %) alkoholio kiekis gramais. Vienas standartinis alkoholio vienetas yra 10 g gryno alkoholio.

Rizikingas (gausus) alkoholio vartojimas – gyventojų, per pastaruosius 12 mėn. viena proga išgertas rizikingas alkoholinių gėrimų kiekis, prilyginamas 60 g ir daugiau gryno etilo alkoholio.

Pajamų kvintilinės grupės – asmenų grupės, gautos į lygias dalis padalijus eilutę, kurią sudaro visi asmenys, išdėstyti didėjimo tvarka pagal namų ūkio ekvivalentines disponuojamąsias pajamas. Pirmąjį penktadalį, t. y. pirmąją kvintilinę grupę, sudaro asmenys, kurių ekvivalentinės disponuojamosios pajamos yra mažiausios (mažesnės už pirmąjį kvintilį), antrąją –asmenys, kurių pajamos yra didesnės už pirmąjį kvintilį, bet mažesnės už antrąjį kvintilį ir t. t. Kiekvienos kvintilinės grupės asmenų skaičius vienodas.

Išsilavinimo lygis (ISCED 2011):

Žemas – neturi pradinio, pradinis, pradinis su profesine kvalifikacija, pagrindinis (ISCED 0, 1, 2);

Vidutinis – pagrindinis su profesine kvalifikacija, vidurinis su profesine kvalifikacija, specialusis vidurinis (ISCED 3, 4);

Aukštas – aukštesnysis, aukštasis (ISCED 5, 6, 7, 8).

Veiklos ribojimas – naudojant vertinimus labai apribota / šiek tiek apribota / visiškai neapribota stebimi apribojimai įprastinėje veikloje, kuriuos gyventojai patiria dėl  ligos ar ilgalaikių sveikatos sutrikimų, mažiausiai 6 mėn.

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas

15 metų amžiaus ar vyresnis privataus namų ūkio narys.

3.6 Statistinė (tiriamoji) visuma

Nuolatiniai 15 metų ar vyresni Lietuvos gyventojai, gyvenantys privačiuose namų ūkiuose.

3.7 Geografinė aprėptis

Tyrimo rezultatai skelbiami šalies, pagrindiniai rodikliai –  ir apskričių lygmeniu.

3.8 Laiko aprėptis

Nuo 2005 m.

3.9 Bazinis laikotarpis

-

4 Matavimo vienetas (-ai)

Tyrimo rezultatai išreikšti procentais.

5 Ataskaitinis laikotarpis

12 mėnesių (ligos ir lėtinės būklės, nelaimingi atsitikimai ir sužeidimai, neatvykimas į darbą (dėl sveikatos problemų), stacionarios ir dienos stacionaro paslaugos,  alkoholio vartojimas);

4 savaitės (skausmas, konsultacijos su bendrosios praktikos gydytojais ir gydytojais specialistais);

2 savaitės (vaistų vartojimas, psichikos sveikata);

Įprasta savaitė (fizinis aktyvumas);

Einamasis laikotarpis (keletas sveikatos būklės rodiklių, fizinių ir jutimo funkcijų sutrikimų, savipriežiūros, namų ruošos darbų rodikliai).

6 Instituciniai įgaliojimai
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL 2008 L 354, p. 70).

2018 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2018/255, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 nuostatos dėl Europos gyventojų sveikatos tyrimu (EGST) grindžiamos statistikos (OL 2018 L 48, p. 12).

6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis

-

7

Konfidencialumas

7.1

Konfidencialumo užtikrinimo politika

Lietuvos statistikos departamentas, rinkdamas, apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos gairėse.

7.2

Duomenų konfidencialumą užtikrinančios taisyklės

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašas, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124;

Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DĮ-240.

 

8

Statistinės informacijos sklaidos politika

8.1

Statistinės informacijos skelbimo kalendorius

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių.

8.2

Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo kalendorių

Oficialiosios statistikos kalendorius

8.3

Statistinės informacijos skelbimo tvarka

Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis ir Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis.

9 Statistinės informacijos skelbimo periodiškumas

Pirmą kartą tyrimas atliktas 2005 m., antras tyrimas – 2014 m., trečias – 2019 m.  Kitas tyrimas bus atliekamas 2025 m.

10

Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas

10.1 Informaciniai pranešimai

2019 m. atlikto gyventojų sveikatos tyrimo informacinis pranešimas „Lietuvos gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatai“ paskelbtas 2020 m. spalio 9 d.

10.2

Leidiniai

Informacija skelbiama statistikos leidinyje „Lietuvos gyventojų sveikata“.

10.3 Duomenų bazės

Rodiklių duomenų bazė (Gyventojai ir socialinė statistika ->Sveikata).

10.4 Prieiga prie mikroduomenų

Mikroduomenys mokslo tikslams prieinami ir teikiami, remiantis Lietuvos statistikos departamento konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos apraše nurodytomis nuostatomis.

Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Duomenys mokslo tikslams

Jei skelbiamos viešosios duomenų rinkmenos, vartotojams sudaromos galimybės gauti viešo naudojimo rinkmenas su statistinio stebėjimo vienetų duomenimis. Daugiau informacijos pateikiama Oficialiosios statistikos portale Viešos duomenų rinkmenos

10.5 Kita

Eurostato duomenų bazė

11 Metodologiniai dokumentai

Sveikata

12 Kokybės vadyba
12.1 Kokybės užtikrinimas

Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė užtikrinama, vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis ir ESS kokybės užtikrinimo gairėmis (angl. ESS Quality Assurance Framework).

2007 m. Lietuvos statistikos departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimus.

Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys, užtikrinant kokybės valdymą ir nuolatinį gerinimą, nustatytos Kokybės politikoje.

Reguliariai atliekama statistinių procesų ir jų rezultatų kokybės rodiklių stebėsena, statistinių tyrimų vadovų savęs vertinimai, leidžiantys nustatyti gerintinas sritis ir operatyviai pašalinti trūkumus.

12.2 Kokybės vertinimas

Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo reikalavimus. Lietuvos statistikos departamente atliekama duomenų kontrolė pagal tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje pateiktus reikalavimus. Vertinant rodiklius analizuojama gautų duomenų kokybė. 

Statistiniai rodikliai palyginami su ankstesnių statistinių tyrimų rodikliais.

Statistinės informacijos rinkimui ir rengimui COVID-19 įtakos neturėjo.

13 Reikalingumas ir aktualumas
13.1 Vartotojų poreikiai

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant konfidencialumo principo.

13.2 Vartotojų pasitenkinimas

Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos, bendras gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento produktus ir paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir kt. tyrimai.

Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos sričių rodiklių poreikis.

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonių tyrimus ir jų rezultatus skelbiama Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės skiltyje „Statistikos vartotojų nuomonių tyrimai“.

13.3 Statistinės informacijos pilnumas (išsamumas)

Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra skelbiami.

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo (išsamumo) laipsnis

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta informacija skelbiama 100 proc.

14 Tikslumas ir patikimumas
14.1 Bendras tikslumas

Didesnio tikslumo siekiama mažinant su imtimi nesusijusias paklaidas.

14.2 Imties paklaida

-

14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi

-

14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

-

14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.

2019 m. tyrime nedalyvavo 29,7 proc. apklausai išrinktų asmenų.

14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.

-

15 Savalaikiškumas ir punktualumas
15.1 Savalaikiškumas

Statistinė informacija skelbiama 11 mėnesį statistiniam tyrimui (apklausai) pasibaigus.

15.2 Punktualumas

Statistinė informacija yra skelbiama pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. Esant vėlavimui, vartotojams iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos dalis

100 proc.

16 Palyginamumas
16.1 Geografinis palyginamumas

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.

16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu

Pagrindiniai tyrimo rezultatai palyginami.

16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis

Pagrindiniai tyrimo rezultatai palyginami su 2005 ir 2014 m. tyrimų rezultatais.

17 Suderinamumas
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių sričių

Suderinta su 2005 ir 2014 m. gyventojų sveikatos statistinio tyrimo pagrindiniais rodikliais.

17.2 Vidinis suderinamumas

Statistinių rodiklių rinkinio elementai yra suderinti.

18

Statistinės atskaitomybės našta respondentams

Anketai pildyti skirtas vidutinis laikas – 34 min.

19

Statistinių rodiklių revizija

19.1

Revizijos politika

Lietuvos statistikos departamente taikoma revizijos politika nusakyta Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo, analizės ir skelbimo principais.

19.2 Revizijos praktika

Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau revizuojami.

19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

-

20 Statistinių duomenų apdorojimas
20.1 Statistinių duomenų šaltinis

Statistinės informacijos šaltinis yra gyventojų sveikatos statistinis tyrimas ir administraciniai duomenų šaltiniai: Valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro duomenų centrinė bazė ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodros“) duomenys.

20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas

Nuo 2019 m. tyrimas bus vykdomas kas 6 metai (pirmą kartą tyrimas atliktas 2005 m., antras tyrimas – 2014 m., trečias – 2019 m.).

20.3 Statistinių duomenų rinkimas

Statistiniai duomenys renkami respondentams pildant Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo anketą (GS-01) internete arba specialistams (klausėjams) apklausiant respondentus.

 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimas

Tikrinimo procedūros: patikrinamas populiacijos padengimas ir neatsakymų lygis, rezultatai palyginami su ankstesniais vertinimais. Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka Lietuvos statistikos departamentas, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.

20.5

Statistinių rodiklių rengimas

Atliekamas duomenų redagavimas, įvedimas, trūkstamų reikšmių įrašymas, svorių koregavimas atsižvelgiant į neatsakymus, kalibravimas.

Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo metodika

20.6

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimas

-

21

Pastabos ir kita informacija

European Health Interview Survey

(EHIS wave 3) Methodological manual, 2018 edition.