Išskleisti atsakymus
Suskleisti atsakymus

Kur rasti Rodiklių duomenų bazę?

Rodiklių duomenų bazę rasite Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Kur rasti ES šalių statistinius rodiklius?

Eurostatas skelbia oficialius suderintus Europos Sąjungos, euro zonos, Europos ekonomikos statistinius rodiklius. Ši informacija pateikiama Eurostato interneto svetainėje anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis.

Galite pasinaudoti populiariai pateikta aiškinamąja informacija „Statistics Explained". Tai naujas įrankis leisiantis suprasti statistinę informaciją. Panašus į atvirosios enciklopedijos „Vikipedija" informacijos pateikimas leis paprastai surasti informaciją apie statistinius rodiklius, skaičiavimo metodiką, pateikiamus duomenis, statistinių terminų apibrėžimus, susijusią informaciją.

Lietuvių kalba informacija apie Europos statistiką teikiama atvykus į Lietuvos statistikos departamentą (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius), telefonu +370 689 76 725, el. paštu [email protected], internete  eurostatgidas.stat.gov.lt.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ar turiu mokėti už statistikos duomenis?

Pati statistikos informacija yra nemokama. Bet kuriam vartotojui yra suteikta galimybė naudotis Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų baze, elektroniniais leidiniais ir visa viešai prieinama informacija, teirautis telefonu ir elektroniniu paštu.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Pradedu individualią veiklą. Kaip sužinoti mano būsimos veiklos kodą?

Visas veiklas rasite Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje. Jei kils klausimų dėl veiklos klasifikavimo, teiraukitės tel. +370 613 31 730, el. p. [email protected].


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Kokią vietovę priskirti miestui ir kokią kaimo vietovei?

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (1994 m. liepos 19 d. Nr.I-558) 3 straipsnį, miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip du trečdaliai dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.

Mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos miestai, rajonų miestai bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios vietovės yra laikomi miestais ir įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui.

Kaimai yra gyvenamosios vietovės, neturinčios miesto, miestelio ir viensėdžio požymių.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Kaip Lietuvos statistikos departamentui teikti statistines ataskaitas?

Statistinių ataskaitų formas galite užpildyti naujoje Elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e.Statistika.

Kilus klausimams dėl prisijungimo, sistemos funkcionalumo teiraukitės tel. +370 687 82 325,
+370 650 77 491, el. p. [email protected].


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ar įmonės privalo pildyti statistines ataskaitas? Kurios įmonės privalo pildyti ataskaitas?

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnis nustato, kad „juridiniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų programai įgyvendinti".

Statistikos departamente atliekami metiniai ir trumpojo laikotarpio statistiniai tyrimai. Atliekant metinius tyrimus apklausiama dauguma įmonių. Trumpojo laikotarpio tyrimai atliekami imčių metodais, tačiau ir juose dažniausiai dalyvauja visos įmonės, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų ir kurių pajamos viršija 1 milijoną litų. Tai daroma dėl šių įmonių reikšmingumo. Statistinio registro duomenimis 50 ir daugiau darbuotojų turinčios įmonės sudaro vos 5 procentus visų Lietuvoje veikiančių įmonių, todėl jos visos patenka į daugelį metinių ir trumpojo laikotarpio tyrimų.

Iš mažų ir vidutinių įmonių atsitiktinai renkama tam tikra jų dalis (imtis). Tai reiškia, kad mažos ir vidutinės įmonės patenka į tyrimus atsitiktiniu būdu. Tačiau sudarant įmonių imtis visada laikomasi tam tikrų principų:

1. Įmonės skirstomos į sluoksnius pagal jų ekonominės veiklos rūšį, o kiekvienas sluoksnis dar savo ruožtu skirstomas į sluoksnius pagal įmonės dydį. Iš kiekvieno sluoksnio renkama atsitiktinė imtis.

2. Įmonės laikomos imtyje metus. Kitais metais imtis rotuojama, t. y. dalis įmonių (apie 25 procentai) iš imties pašalinama atsitiktiniu būdu, o naujos vėl išrenkamos atsitiktiniu būdu. Didesnė rotacija negalima, nes būtų sunku palyginti rezultatus. Rotacija tampa praktiškai negalima, jeigu sluoksnyje mažai įmonių. Tai reiškia, kad net ir nedidelės įmonės gali būti statistiškai reikšmingos ir nuolat patekti į statistinius tyrimus vien dėl to, kad jų rūšies ir dydžio įmonių Lietuvoje yra labai nedaug.

Aktualūs statistinių ataskaitų formuliarai skelbiami Elektroninėje statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika (estatistika.stat.gov.lt), skyrelyje Statistinių ataskaitų formos.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ar interneto naršyklė gali turėti įtakos Oficialiosios statistikos portalo darbui?

Taip, gali. Rekomenduojame naudoti „Google Chrome" ir „Mozilla Firefox" naršyklėmis. Abi naršyklės atsinaujina automatiškai, todėl naršyklės versija neturi įtakos.

Naudojantis „Internet Explorer" naršykle, ekrano vaizdas gali būti iškreiptas. Tokiu atveju rekomenduojame viršutinėje naršyklės meniu juostoje pasirinkti įrankių skiltį (angl. Tools), išsiskleidusiame meniu nuimti varnelę nuo suderinto vaizdo pasirinkties (angl. Compatibility View).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Kur galėčiau rasti periodinių išmokų vaikų išlaikymui (alimentų) indeksacijos koeficientą?

Vartotojų kainų indeksą, reikalingą indeksuoti priteistoms periodinėms išlaikymo sumos ir atlyginimo žalos indeksavimui rasite čia.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Kodėl man skambina iš Lietuvos statistikos departamento?

  • Nes Jūs esate atrinktas dalyvauti viename iš mūsų atliekamų gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų.

  • Jūsų telefono numerį gavome bendradarbiaudami su telekomunikacijų bendrovėmis ir tai numato Lietuvos Respublikos Oficialiosios statistikos įstatymas.

  • Pirmiausia skatiname gyventojus pildyti anketas internetu apklausos.stat.gov.lt. Jei anketos neužpildėte internetu, skambiname norėdami padėti užpildyti arba apklausti telefonu.

  • Pakartotinių apklausų metu skambiname, kad patikslintume duomenis.

  • Pasibaigus tyrimui (per 6 mėn. nuo gavimo), telefonų numeriai iš mūsų sistemos PAŠALINAMI, NEPERDUODAMI trečiosioms šalims ir NENAUDOJAMI kitiems tikslams.

  • Kilus neaiškumų, skambinkite telefonais (8 5) 236 4607, +370 607 94 312, +370 607 51 962, +370 607 94 394   (pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį – nuo 8 iki 15.45 val.), arba rašykite el. p. [email protected].

Statistinės informacijos kokybė priklauso nuo to, ar apklausose dalyvauja pakankamai gyventojų. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tyrimuose nesudalyvauja nemaža dalis atrinktų juose dalyvauti gyventojų, todėl sunku užtikrinti statistinės informacijos kokybę.

Gerės statistinės informacijos kokybė – bus apklausta daugiau gyventojų, sprendimų priėmėjai galės naudotis tikslesne statistika, o tai užtikrins geresnį valstybės valdymą.

Kviečiame gyventojus geranoriškai dalyvauti apklausose ir prisidėti prie valstybės statistikos rengimo.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)