Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Lietuvos statistikos departamente atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, skiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu.

Duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas dap@stat.gov.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti veiklos atitiktį Bendrąjam duomenų apsaugos reglamentui (PDF), dalyvauja sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoja asmens duomenų apsaugos klausimais.


Dokumento atnaujinimo data: 2021-08-18