Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Lietuvos statistikos departamente atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, skiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu.

Duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas [email protected].

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti veiklos atitiktį Bendrąjam duomenų apsaugos reglamentui (PDF), dalyvauja sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoja asmens duomenų apsaugos klausimais.


Dokumento atnaujinimo data: 2021-08-18