Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: [email protected]. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


   Atgal

Duomenų parengimo skyrius

Skyriaus nuostatai Pareigybių aprašymai  

Vardas, Pavardė

Pareigos

Telefono numeris

     

Danguolė Palionienė

Skyriaus vedėja

+ 370 662 36 884 (Kaunas)

Irina Danilevičienė

Patarėja

+ 370 655 29 579 (Kaunas)

Vaida Černeckienė Specialistė + 370 633 69 241 (Kaunas)

Ieva Danilevičienė

Specialistė

+ 370 655 66 563 (Kaunas)

Margarita Dargevičiūtė

Specialistė

+ 370 655 52 499 (Kaunas)

Erika Drungilienė Specialistė + 370 655 66 561 (Kaunas)

Inesa Ivaškevičienė

Specialistė

+ 370 655 36 781 (Kaunas)

Nijolė Jankūnaitė

Specialistė

+ 370 655 31 664 (Kaunas)

Evelina Janonienė

Specialistė

+ 370 655 56 581 (Kaunas)

Asta Katkevičienė Specialistė + 370 655 29 780 (Kaunas)

Ingrida Kliūčiūtė

Specialistė

+ 370 655 57 882 (Kaunas)

Ona Kudlienė

Specialistė

+ 370 655 50 876 (Kaunas)

Nineta Lisauskaitė Specialistė + 370 655 66 593 (Kaunas)

Lina Macijauskienė

Specialistė

+ 370 655 66 562 (Kaunas)

Kristina Masiulytė

Specialistė

+ 370 655 56 580 (Kaunas)

Asta Mažuknienė

Specialistė

+ 370 655 66 715 (Kaunas)

Ineta Paulaitienė

Specialistė

+ 370 655 50 875 (Kaunas)

Eglė Ragelevičienė

Specialistė

+ 370 655 32 642 (Kaunas)

Vita Šeštokaitė-Sankauskienė

Specialistė

+ 370 655 37 137 (Kaunas)

Dovilė Tamošiūnaitė

Specialistė

+ 370 655 32 839 (Kaunas)

Ginalda Vasiliauskienė

Specialistė

+ 370 675 36 750 (Kaunas)

Renata Ivoškienė

Specialistė

+ 370 655 66 736 (Kaunas)

Aistė Armoškienė

Specialistė

+ 370 655 68 234 (Kaunas)

     

Ala Sorokinienė

Patarėja

+ 370 655 45 143 (Vilnius)

Svetlana Ablam

Specialistė

+ 370 636 01 794 (Vilnius)

Česė Arbataitienė

Specialistė

+ 370 655 45 138 (Vilnius)

Elena Augustinavičienė

Specialistė

+ 370 655 29 790 (Vilnius)

Edita Buividienė

Specialistė

+ 370 630 25 115 (Vilnius)

Loreta Butkutė

Specialistė

+ 370 654 99 491 (Vilnius)

Olga Danilčeva

Specialistė

+ 370 633 72 586 (Vilnius)

Žeren Dragūnienė

Specialistė

+ 370 655 51 219 (Vilnius)

Jonė Gajauskaitė

Specialistė

+ 370 637 05 098 (Vilnius)

Irena Grigaitytė

Specialistė

+ 370 633 73 537 (Vilnius)

Vida Juknevičienė

Specialistė

+ 370 655 45 147 (Vilnius)

Irena Jurevič

Specialistė

+ 370 637 61 713 (Vilnius)

Renata Kaliatkienė Specialistė + 370 636 11 018 (Vilnius)

Olga Kanašic

Specialistė

+ 370 655 49 727 (Vilnius)

Galina Karamyševa

Specialistė

+ 370 650 93 656 (Vilnius)

Olimpija Kozlovska

Specialistė

+ 370 637 85 390 (Vilnius)

Jolanta Kušlytė

Specialistė

+ 370 633 51 549 (Vilnius)

Janina Laginauskienė

Specialistė

+ 370 655 45 140 (Vilnius)

Loreta Lukoševičiūtė

Specialistė

+ 370 655 29 546 (Vilnius)

Kristina Markauskienė

Specialistė

+ 370 655 47 051 (Vilnius)

Everesta Meginienė

Specialistė

+ 370 650 78 180 (Vilnius)

Gražina Našlėnaitė

Specialistė

+ 370 658 59 243 (Vilnius)

Janina Sarul

Specialistė

+ 370 655 45 139 (Vilnius)

Akvilė Stankevičiūtė Specialistė + 370 655 45 152 (Vilnius)

Natalija Stankūnienė

Specialistė

+ 370 655 49 006 (Vilnius)

Loreta Sviderskienė

Specialistė

+ 370 633 61 359 (Vilnius)

Diana Tilinskienė Specialistė + 370 655 45 148 (Vilnius)

Jolita Vilimaitė

Specialistė

+ 370 655 45 146 (Vilnius)

Rasa Zaronskienė

Specialistė

+ 370 635 51 208 (Vilnius)

Teresa Žuromskienė

Specialistė

+ 370 655 27 619 (Vilnius)

     

Vida Rupšienė

Patarėja

+ 370 687 47 219 (Šiauliai)

Rūta Zėringienė

Patarėja

+ 370 687 82 325 (Šiauliai)

Inga Astramskienė

Specialistė

+ 370 655 95 149 (Šiauliai)

Danguolė Balčiūnienė

Specialistė

+ 370 657 63 441 (Šiauliai)

Ona Baubkuvienė

Specialistė

+ 370 655 94 019 (Šiauliai)

Daiva Didžiulienė

Specialistė

+ 370 640 14 880 (Šiauliai)

Martina Diedeleva

Specialistė

+ 370 685 42 755 (Šiauliai)

Jurgita Franckevičiutė

Specialistė

+ 370 655 92 702 (Šiauliai)

Inesa Junčienė

Specialistė

+ 370 638 50 062 (Šiauliai)

Asta Kaa

Specialistė

+ 370 655 92 718 (Šiauliai)

Vaiva Kancytė

Specialistė

+ 370 608 05 780 (Šiauliai)

Arūnė Karosienė

Specialistė

+ 370 686 01 390 (Šiauliai)

Genė Kašubienė

Specialistė

+ 370 652 12 178 (Šiauliai)

Lina Kavaliauskienė

Specialistė

+ 370 640 39 631 (Šiauliai)

Laura Kazlauskaitė

Specialistė

+ 370 685 29 867 (Šiauliai)

Dalia Kirsnienė

Specialistė

+ 370 655 72 131 (Šiauliai)

Virginija Kokštienė

Specialistė

+ 370 656 29 436 (Šiauliai)

Nijolė Kriščiūnienė Specialistė + 370 633 70 457 (Šiauliai)
Jovita Lizdenytė Specialistė + 370 655 45 145 (Šiauliai)

Dovilė Milunienė

Specialistė

+ 370 699 24 791 (Šiauliai)

Ramunė Pašakinskienė

Specialistė

+ 370 650 77 491 (Šiauliai)

Edita Rinkevičienė

Specialistė

+ 370 655 94 016 (Šiauliai)

Kristina Šiurienė

Specialistė

+ 370 653 87 524 (Šiauliai)

Žiedūna Vasiliūnienė

Specialistė

+ 370 643 57 845 (Šiauliai)

Vilma Vasiljeva

Specialistė

+ 370 685 13 063 (Šiauliai)

Dalia Vitkauskaitė

Specialistė

+ 370 655 94 017 (Šiauliai)

Neringa Zakarienė

Specialistė

+ 370 656 24 928 (Šiauliai)

Rasa Žilinskienė

Specialistė

+ 370 698 14 943 (Šiauliai)

Jūratė Žutautienė

Specialistė

+ 370 655 94 018 (Šiauliai)


Dokumento atnaujinimo data: 2023-07-18