Elektroninė statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema –  e. Statistika.

 


Dokumento atnaujinimo data: 2015-07-21