???warnOperationFailedBecauseWarning???

Atverti Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų ir saugomų rūšių duomenys

Lietuvos atvirų duomenų portale atverti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenų rinkiniai. Rinkinyje Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų duomenys ...

Atverti taškiniai 2023 m. veikiančių ūkio subjektų ir 2022 m. vietos vienetų duomenys

  Skelbiame apie atvertus taškinius (tikslios geografinės vietos) 2023 m. veikiančių ūkio subjektų ir 2022 m. vietos vienetų duomenis. Iki šiol duomenys buvo atveriami skirtingo dydžio...

Atverti išmokų vaikams duomenys ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinis registras

Tęsiame valstybės duomenų atvėrimą – Lietuvos atvirų duomenų portale atverti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos...

Atverti sprendimų grąžinti / išsiųsti / įpareigoti ir uždraudimo atvykti duomenys

Lietuvos atvirų duomenų portale atverti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos (LR) vidaus reikalų ministerijos duomenys. Rinkinyje Duomenys apie sprendimus grąžinti / išsiųsti /...

Atverti loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio bei azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio duomenys

Skelbiame apie Lietuvos atvirų duomenų portale atvertus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų rinkinius. Rinkinyje Loterijų verslo loterijų...

Atverti ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių, upių, kanalų ir mokiniams suteiktos socialinės paramos duomenys

Lietuvos atvirų duomenų portale atverti Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų rinkiniai. Aplinkos apsaugos agentūros rinkinyje ...

Atverti pakuočių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys

Lietuvos atvirų duomenų portale atvertas Aplinkos apsaugos agentūros duomenų rinkinys – Pakuočių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys . Rinkinyje pateikiami gamintojų ir importuotojų,...

European Union (EU) Twinning Program Project in Jordan

Missions in Jordan, February 2023 Within the framework of the EU twinning project in Jordan (Department of Statistics, DoS), the experts of the State Data Agency took part in the...

Atverti saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys

Lietuvos atvirų duomenų portale atvertas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenų rinkinys – Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys . Rinkinyje...