Temos

Atsakingas/vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Kontaktai (el. p. / tel. nr.)

1.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Rita Pelanienė

rita.pelaniene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4759

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Rita Pelanienė

rita.pelaniene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4759

3.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas

Rita Pelanienė

rita.pelaniene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4759

4.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Rita Pelanienė

rita.pelaniene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4759

5.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje.

Vida Preikšaitė

vida.preiksaite@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4647

6.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

Rita Pelanienė

rita.pelaniene@stat.gov.lt,
(8 5) 236 4759


Document updated: 2021-12-27