Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Lietuvos statistikos departamente atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, skiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu.

Duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas duomenu.apsauga@stat.gov.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti veiklos atitiktį Bendrąjam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoja asmens duomenų apsaugos klausimais.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas:
Margarita  Malakauskienė
Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4917


Document updated: 2019-01-14