Apklausų organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas  (karjeros valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas – 8,00)


Paskirtis: statistinės informacijos rengimas.


Pagrindinės funkcijos:

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 6. Prižiūri Integruotos statistikos informacinės sistemos posistemę, skirtą gyventojų statistinėms apklausoms organizuoti ir vykdyti (toliau – sistema), informuoja sistemos administratorius apie sistemos veikimo sutrikimus, fiksuoja sistemos veikimo klaidas ir pakeitimus, stebi jų įvykdymą.
 7. Tvarko sistemos naudotojų duomenis, priskiria naudotojus atskiroms naudotojų grupėms, tvarko naudotojų ar naudotojų grupių prieigos teises.
 8. Konsultuoja sistemos naudotojus, aprašo naujus tyrimus sistemoje, tikslina ankstesnių statistinių tyrimų metainformaciją, paskirsto respondentus tarnautojams (klausėjams), priskiria respondentų sąrašus tiriamajam laikotarpiui, formuoja laiškus respondentams, stebi gyventojų savarankišką anketų pildymą, siunčia elektroninius priminimus apie dalyvavimą apklausoje.
 9. Rengia ataskaitas apie gyventojų statistinių apklausų atlikimą, atlieka užklausas sistemos duomenų bazėje.
 10. Dalyvauja darbo grupių veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – matematika (arba);
 • studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – statistikos srityje;
 • darbo patirties trukmė – 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

Daugiau informacijos apie konkursą.

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š. m. rugsėjo 13 d.