Įmonių statistikos skyriaus specialistas (-ė), dirbantis (-i) pagal darbo sutartį, 1500 EUR/mėn. (neatskaičius mokesčių)

 

Pagrindinės funkcijos:

 • nustato nefinansinių įmonių veiklos statistinio tyrimo populiaciją, rengia statistinių ataskaitų formas ir techninę užduotį statistinių duomenų teisingumo kontrolei atlikti bei įvedimo programinei įrangai atnaujinti;

 • atlieka nefinansinių įmonių veiklos statistinio tyrimo duomenų redagavimą, rezultatų analizę ir jų tinkamumo patvirtinimą bei nustato neatitikimų Eurostato reikalavimams priežastis;

 • konsultuoja Duomenų parengimo bei Verslo statistikos suderinimo skyrių darbuotojus ir respondentus dėl nefinansinių įmonių veiklos statistinio tyrimo statistinių formuliarų pildymo bei redagavimo;

 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ir (ar) komisijų veikloje;

 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

 • gebėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis;

 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;

 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.


Įmonė siūlo:

 1. darbo patirtį didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 2. nuotolinį darbą (dalį darbo laiko galima dirbti iš namų);

 3. lankstų darbo grafiką;

 4. dalyvavimą vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;

 5. jaukią darbo aplinką Vilniaus miesto centre;

 6. nuo 1 500 EUR (neatskaičius mokesčių), darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijų.

 

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: [email protected]