Informacijos vadybininkas, dirbantis (-i) pagal darbo sutartį, atlyginimas nuo 1 900 EUR (neatskaičius mokesčių)

 

Pagrindinės funkcijos:

 1. analizuoja viešojo sektoriaus duomenų išteklius ir teikia siūlymus dėl jų panaudojimo atvėrimo ir kitiems teisės aktuose nustatytiems tikslams.

 2. sudaro ir aktualizuoja atvertinų viešojo sektoriaus duomenų rinkinių sąrašą (-us), atsižvelgdamas į vartotojų poreikius, duomenų valdytojų / tvarkytojų pasirengimą, apdorojimo ar konfidencialumo procedūrų poreikį ir kitus atvėrimo proceso planavimui svarbius aspektus.

 3. analizuoja viešojo sektoriaus duomenų išteklius ir teikia siūlymus dėl jų panaudojimo atvėrimo ir kitiems teisės aktuose nustatytiems tikslams.

 4. dalyvauja specifikuojant atvertinus viešojo sektoriaus duomenis ir atsako už jų metaduomenų įtraukimą į (meta)duomenų katalogą.

 5. kartu su programuotojais, naudodamas (meta)duomenų žodyną / sinonimų biblioteką, sudaro (meta)duomenų katalogą, užtikrina jo kokybę bei teikia siūlymus dėl jo tobulinimo ir plėtros.


Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

 3. gebėti greitai suprasti ir valdyti informaciją, ją klasifikuoti, apibendrinti, aprašyti ar kitaip tvarkyti.


Įmonė siūlo:

 • galimybę analizuoti kokius duomenų lobynus valdo valstybė ir prisidėti prie šių lobynų atvėrimo ir įveiklinimo valstybės bei visuomenės gerovės tikslams;

 • darbo patirtį didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 • nuotolinį darbą (dalį darbo laiko galima dirbti iš namų);

 • lankstų darbo grafiką;

 • dalyvavimą vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;

 • jaukią darbo aplinką Vilniaus miesto centre;

 • nuo 1900 EUR (neatskaičius mokesčių), darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijų;

 • projektinę darbo sutartį.

 

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: [email protected]