Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas – 10,30)


Paskirtis: statistinės informacijos sklaida.


Pagrindinės funkcijos:

 1. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 2. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.

 3. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.

 4. Dalyvauja organizuojant ir vykdant statistinės informacijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) veiklos informacijos sklaidą socialiniuose ir kituose tinkluose, leidiniuose, infografikuose ir kt.

 5. Dalyvauja rengiant mokymus ir kitus renginius įvairioms vartotojų grupėms, supažindina vartotojus su departamento veikla, teikiamomis paslaugomis, prisideda organizuojant statistinio raštingumo ir įvaizdžio gerinimo renginius.

 6. Koordinuoja ir/arba vykdo Europos Sąjungos bei kitus tarptautinius projektus, susijusius su statistinės informacijos sklaida ir statistinio raštingumo ugdymu.

 7. Atstovauja departamentą Eurostato darbo grupių ir tarptautinių organizacijų renginiuose, susijusiuose su skyriaus veikla.

 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 • studijų kryptis – matematika (arba);

 • studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 • darbo patirtis – visuomenės informavimo srities patirtis;

 • darbo patirties trukmė – 1 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 • kalba – anglų;

 • kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

Daugiau informacijos apie konkursą.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š. m. lapkričio 14 d.