IT skyriaus programuotojas (-a) (Orbeon), dirbantis (-i) pagal darbo sutartį, 2300–2800 EUR/mėn. (neatskaičius mokesčių)

 

Pagrindinės funkcijos:

 • tiria, analizuoja ir vertina reikalavimus programinei įrangai, skirtai Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenims surinkti ir apdoroti;

 • kuria, tobulina ir prižiūri VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos programinį kodą vadovaudamasis techninių sąlygų aprašuose pateiktais reikalavimais;

 • atlieka VDV IS sukurtų duomenų surinkimo ir apdorojimo programų bandymus;

 • keičia esamą VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinę įrangą, siekdamas ištaisyti klaidas, atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą;

 • sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas;

 • rengia programos kūrimo dokumentus;

 • vertina, tobulina, atnaujina VDV IS duomenų surinkimo ir apdorojimo programinės įrangos priežiūros procedūras ir rengia atitinkamus dokumentus;

 • tvarko statistinio ūkio subjektų registro duomenis, formuoja veikiančių ūkio subjektų sąrašus;

 • statistinio ūkio subjektų registro duomenų pagrindu naujina statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale;

 • teikia statistinio ūkio subjektų registro duomenis pagal sutartis ir užklausas;

 • konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją;

 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.


Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo prie reliacinių duomenų bazių patirtį;

 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

 • mokėti dirbti SQLOrbeon ir (arba) Phyton programinės įrangos paketais;

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą;

 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.


Įmonė siūlo:

 1. dinamišką darbą, kuriame galite įgyvendinti savo profesinius tikslus ir mokytis iš kompetentingų kolegų;

 2. ambicingą komandą bei profesionalius vadovus;

 3. lanksčią darbo aplinką, nes mums rūpi ne laikas ar vieta, o įsitraukimas ir rezultatai;

 4. darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų.

 

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: [email protected]