Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus specialistas (-ė), dirbantis (-i) pagal darbo sutartį, 1500 EUR/mėn. (neatskaičius mokesčių)

 

Pagrindinės funkcijos:

 • vykdo mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinį tyrimą, kontroliuoja, grupuoja, lygina pirminius ir suvestinius duomenis, atlieka įvairius skaičiavimus, peržiūri tyrimui atrinktų įmonių sąrašus;

 • nagrinėja statistinių duomenų klaidų sąrašą, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;

 • konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei klausimynų pildymo klausimais;

 • naudoja administracinius šaltinius rengdamas mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių  veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo darbo rodiklių statistinę informaciją;

 • atlieka įvairius skaičiavimus, rengia ir teikia suvestinę statistinę informaciją kitiems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriams, atsako į vartotojų užklausas;

 • dalyvauja mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių  veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo archyvavimo ir sklaidos procese;

 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 • būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.);

 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką;

 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.


Įmonė siūlo:

 1. darbo patirtį didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 2. nuotolinį darbą (dalį darbo laiko galima dirbti iš namų);

 3. lankstų darbo grafiką;

 4. dalyvavimą vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;

 5. jaukią darbo aplinką Vilniaus miesto centre;

 6. nuo 1 500 EUR (neatskaičius mokesčių), darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijų.

 

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: [email protected]