+ Vilma Paciūnienė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 9. Rengia skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikas, metainformacijos aprašus. Koordinuoja ir metodiškai vadovauja darbo užmokesčio atotrūkio statistiniam tyrimui, užtikrina kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą.

 10. Įgyvendina statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, klasifikatorius.

 11. Dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomuose projektuose, darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 12. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, analitinę medžiagą.

 13. Koordinuoja ir dalyvauja rengiant statistinę informaciją tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui, valdžios ir valdymo institucijoms, vartotojams pagal individualias užklausas.

 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – sociologija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.9. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

1.11. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.12. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.13. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Violeta Fikert, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 9. Rengia skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikas, metainformacijos aprašus. Koordinuoja ir metodiškai vadovauja ketvirtinio darbo užmokesčio statistiniam tyrimui, dalyvauja vykdant kitus darbo statistikos tyrimus (darbus).

 10. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale.

 11. Dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 12. Rengia statistinę informaciją tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui, valdžios ir valdymo institucijoms, vartotojams pagal individualias užklausas.

 13. Įgyvendina statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, klasifikatorius, gerąją praktiką.

 14. Nesant skyriaus vedėjo, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – sociologija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Daiva Bružienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 9. Rengia skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikas, metainformacijos aprašus. Metodiškai vadovauja darbo užmokesčio statistiniam tyrimui, dalyvauja vykdant kitus darbo statistikos tyrimus. (darbus).

 10. Skaičiuoja/vertina darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų statistinius rodiklius, naudodamas administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų duomenis.

 11. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale.

 12. Dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 13. Rengia statistinę informaciją tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui, valdžios ir valdymo institucijoms, vartotojams pagal individualias užklausas.

 14. Įgyvendina statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, klasifikatorius, gerąją praktiką.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Dalia Ilekytė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Užtikrina darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikų rengimą ir ketvirtinio darbo užmokesčio tyrimo atlikimą, planuoja tyrimo biudžetą.

 2. Apdoroja statistinių tyrimų duomenis, analizuoja jų rezultatus (statistinių rodiklių įverčius ir jų paklaidas), statistinių duomenų klaidų statistiką, apibendrina statistinių tyrimų rezultatus ir rengia komentarus.

 3. Rengia statistinę informaciją informaciniams pranešimams, leidiniams, teikia ją skelbti Rodiklių duomenų bazėje, rengia metainformaciją, užklausas, pildo tarptautinių organizacijų atsiųstus klausimynus.

 4. Dalyvauja Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vykdomų projektų veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 5. Gilina žinias darbo statistikos tyrimų metodikų, statistinių duomenų kontrolės, analizės, suvestinės statistinės informacijos rengimo ir skelbimo, administracinių šaltinių panaudojimo srityse, teikia siūlymus dėl jų pritaikymo ir tobulinimo.

 6. Konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių ir kitus departamento darbuotojus pagal kompetenciją.

 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo, taip pat kitą oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių (EVRK), Lietuvos profesijų (LPK), Lietuvos švietimo (LŠK) klasifikatoriais.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis ir pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Vilija Kripienė, vyresnioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

 2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo.

 7. Dalyvauja vykdant ketvirtinį darbo užmokesčio  statistinį tyrimą pagal patvirtintą metodiką, atlieka statistinių duomenų apdorojimo, duomenų tinkamumo patvirtinimo darbus, analizuoja gautus rezultatus, konsultuoja respondentus dėl statistinių formuliarų pildymo, vykdo kitus darbo statistikos tyrimus (darbus).

 8. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale.

 9. Dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 10. Rengia statistinę informaciją tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui, valdžios ir valdymo institucijoms, vartotojams pagal individualias užklausas.

 11. Įgyvendina statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, klasifikatorius, gerąją praktiką.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Dalia Lukšienė, vyresnioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

 2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo.

 7. Rengia skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikas, metainformacijos aprašus. Koordinuoja ir metodiškai vadovauja darbo užmokesčio struktūros, laisvų darbo vietų ir darbo sąnaudų statistiniams tyrimams, dalyvauja vykdant kitus darbo statistikos tyrimus (darbus).

 8. Rengia ir analizuoja darbo užmokesčio struktūros, laisvų darbo vietų ir darbo sąnaudų statistinius rodiklius naudodamas administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų duomenis.

 9. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale.

 10. Dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 11. Rengia statistinę informaciją tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui, valdžios ir valdymo institucijoms, vartotojams pagal individualias užklausas.

 12. Įgyvendina statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, klasifikatorius, gerąją praktiką.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Evelina Mironenko, vyresnioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

 2. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo.

 7. Dalyvauja vykdant ketvirtinį darbo užmokesčio statistinį tyrimą pagal patvirtintą metodiką, atlieka statistinių duomenų apdorojimo, duomenų tinkamumo patvirtinimo darbus, analizuoja gautus rezultatus, konsultuoja respondentus dėl statistinių formuliarų pildymo, vykdo kitus darbo statistikos tyrimus (darbus).

 8. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale.

 9. Dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 10. Rengia statistinę informaciją tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui, valdžios ir valdymo institucijoms, vartotojams pagal individualias užklausas.

 11. Įgyvendina statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, klasifikatorius, gerąją praktiką.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. studijų kryptis – statistika;

1.4. studijų kryptis – matematika;

1.5. studijų kryptis – ekonomika;

1.6. studijų kryptis – vadyba.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Vaida Rukšėnienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 9. Rengia skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikas, metainformacijos aprašus. Koordinuoja ir metodiškai vadovauja darbo sąnaudų indekso tyrimui,   dalyvauja vykdant kitus darbo statistikos tyrimus (darbus).

 10. Skaičiuoja darbo užmokesčio, darbo sąnaudų indekso ir darbo užmokesčio atotrūkio statistinius rodiklius, naudodamas statistinių tyrimų duomenis.

 11. Rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale.

 12. Dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 13. Rengia statistinę informaciją tarptautinėms organizacijoms, Eurostatui, valdžios ir valdymo institucijoms, vartotojams pagal individualias užklausas.

 14. Įgyvendina statistinį tyrimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko tarptautines metodikas, klasifikatorius, gerąją praktiką.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

 

+ Violeta Vilimienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Apdoroja statistinių tyrimų duomenis, analizuoja jų rezultatus (statistinių rodiklių įverčius ir jų paklaidas), nagrinėja statistinių duomenų klaidų statistiką, apibendrina statistinių tyrimų rezultatus ir rengia komentarus, skaičiuoja ir vertina kitus darbo statistikos rodiklius.

 2. Rengia statistinę informaciją pranešimams spaudai, leidiniams, teikia ją Rodiklių duomenų bazei, konsultuoja respondentus ir kitus vartotojus.

 3. Dalyvauja Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vykdomų projektų veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 4. Gilina žinias darbo statistikos tyrimų metodikų, statistinių duomenų redagavimo, kontrolės, analizės, suvestinės statistinės informacijos rengimo ir skelbimo, administracinių šaltinių panaudojimo srityse, teikia siūlymus dėl jų pritaikymo ir tobulinimo.

 5. Konsultuoja kitus departamento darbuotojus pagal kompetenciją.

 6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo, taip pat kitą oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK), Lietuvos profesijų (LPK), Lietuvos švietimo (LŠK), ūkio subjektų teisinių formų, nuosavybės formų, ūkio subjektų būklių klasifikatoriais.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Valentina Vincelovič, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 9. Atsako už darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikoms rengimą ir diegimą, statistinių tyrimų (darbų) koordinavimą ir vykdymą, statistinės informacijos rengimą ir teikimą vartotojams.

 10. Koordinuoja ir metodiškai vadovauja darbuotojų skaičiaus pagal darbo užmokesčio dydį statistiniam tyrimui, dalyvauja vykdant kitus darbo statistikos tyrimus (darbus).

 11. Įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, skyriaus veiklos planus, numato strategiją ir priemones jiems įgyvendinti.

 12. Dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis, dalyvauja valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

3.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Vita Zarembienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Apdoroja darbo užmokesčio struktūros, laisvų ir užimtų darbo vietų bei kitų skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) duomenis, analizuoja jų rezultatus (statistinių rodiklių įverčius ir jų paklaidas) ir statistinių duomenų klaidų statistiką, apibendrina statistinių tyrimų rezultatus, rengia komentarus.

 2. Dirba su administracinių šaltinių duomenimis ir rengia darbo statistikos rodiklius remiantis jų duomenimis.

 3. Rengia statistinę informaciją pranešimams spaudai, statistiniams leidiniams, teikia statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale.

 4. Dalyvauja Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vykdomų projektų veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis.

 5. Gilina žinias darbo statistikos tyrimų metodikų, statistinių duomenų redagavimo, duomenų kontrolės ir analizės, statistinės informacijos rengimo ir skelbimo, administracinių šaltinių panaudojimo srityse.

 6. Konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių ir kitus departamento darbuotojus pagal kompetenciją.

 7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

 2. Mokėti valstybinę kalbą.

 3. Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo, oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių (EVRK 2 red.), Lietuvos profesijų (LPK), Lietuvos švietimo (LŠK) klasifikatoriais.

 8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis ir pagrindinėmis institucijomis.