+ Tomas Rudys, skyriaus vedėjas

+ Darius Abazorius, patarėjas

+ Ieva Burakauskaitė, patarėja

+ Simona Radišauskaitė, patarėja

+ Edvinas Raguotis, patarėjas

+ Jana Vanagė, patarėja

+ Edita Baltušė, vyriausioji specialistė

+ Dovilė Butkevičiūtė, vyriausioji specialistė

+ Matas Butrimavičius, ekonomistas analitikas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Vadovauja darnaus vystymosi, nacionalinio pažangos plano, kitų valstybės strateginių rodiklių rengimo procesui Valstybės duomenų valdysenos IS, įskaitant pirminių duomenų įsisavinimą ir rodiklių sklaidą.

 2. Koordinuoja juridinių asmenų kaupiamų ir tvarkomų duomenų, įskaitant elektroninių sandorių ar kitus įrašus, mobiliojo ryšio duomenis, kintamuosius duomenis ar kitus privačių juridinių asmenų kaupiamus ir tvarkomus duomenis, gavimo procesą.

 3. Vadovauja valstybės duomenų valdysenos projektams, susijusiems su aplinkos apsauga, energetika, žaliuoju kursu ir kitomis sritimis, atstovauja šiais klausimais nacionalinėse ir tarptautinėse darbo grupėse.

 4. Dalyvauja kituose valstybės duomenų valdysenos projektuose pagal kompetenciją.

 5. Bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį statistikos rengimo srityje.

 6. Vykdo kitus Valstybės duomenų agentūros vadovybės ir grupės vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Turėti ne mažesnę nei dvejų metų darbo su geografinėmis informacinėmis sistemomis duomenų analizės patirtį.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Andrius Čiginas, programuotojas

+ Rasa Didžgalvienė, vyriausioji specialistė

+ Ernestas Dicevičius, programuotojas

+ Žydrūnas Eisinas, vyriausiasis specialistas

+ Greta Gadeikytė, vyriausioji specialistė

+ Kostas Gružas, programuotojas

+ Benas Karalius, specialistas

+ Enrika Komarovaitė, tarnautoja

+ Greta Kudžmė, vyriausioji specialistė

+ Lukas Morozovas, tarnautojas

+ Vilma Nekrašaitė-Liegė, programuotoja

+ Žana Popova, programuotoja

+ Ieva Seliukaitė, specialistė

+ Aušra Skorniakova, vyriausioji specialistė

+ Augustė Skrebutėnaitė, programuotoja

+ Elena Šimaitienė, programuotoja

+ Donatas Šlevinskas, tarnautojas

+ Gintarė Šukienė, vyriausioji specialistė

+ Akvilė Vitkauskaitė, programuotoja