Kainų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas – 8,53)


Paskirtis: statistinės informacijos rengimas.


Pagrindinės funkcijos:

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 4. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 5. Įgyvendina trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, organizuoja importuotų prekių kainų statistinio tyrimo darbus, rengia statistinę informaciją, metainformaciją vartotojams ir leidiniams.
 6. Įgyvendina ir diegia naujus importuotų prekių ir gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų vertinimo metodus bei standartus, bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, ES statistikos tarnyba, vadovauja importuotų prekių kainų statistiniam tyrimui, nagrinėja kitų šalių patirtį.
 7. Tikrina ir redaguoja importuotų prekių kainų statistinius duomenis, išsiaiškina klaidas ir jų priežastis, analizuoja iš respondentų gautą informaciją apie kainų pasikeitimo priežastis, skaičiuoja suvestinius rodiklius, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, dalyvauja rengiant statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas.
 8. Rengia ir tobulina importuotų prekių ir gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo bei metodologiniais klausimais, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms rengti.
 9. Atlieka reprezentatyviųjų prekių ir respondentų atrankas, rengia svorių sistemas importuotų prekių bei gamintojų parduotos Lietuvos rinkoje pramonės produkcijos kainų indeksams skaičiuoti, rengia savo darbo srities metodikas.
 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Reikalavimai:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – statistika (arba);
 • studijų kryptis – matematika (arba);
 • studijų kryptis – ekonomika;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirties sritis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis;
 • darbo patirtis srityje – 1 metai;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 • kalba - anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – A2.


Daugiau informacijos apie konkursą.
 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š. m. rugsėjo 15 d.