ES dokumentai

1957 m. kovo 25 d. pasirašius Romos sutartį buvo sukurta Europos šeima. 2007 m. buvo minimas šios sutarties pasirašymo 50-metis. Žemiau pateikiamas Eurostato išleistas leidinukas anglų kalba, skirtas šiai datai paminėti.

Europos Komisijos statistikai nustatytus prioritetus galima rasti 2018 m. Komisijos statistikos programoje anglų kalba.

Eurostatas, atsižvelgdamas į naujai priimtus teisės aktus ir kitus plėtros dokumentus, aktualius Europos oficialiajai statistikai, kiekvienais metais atnaujina statistinių reikalavimų sąvadą. Žemiau pateikiamas 2016 m. statistinių reikalavimų sąvadas anglų kalba.

2012 m. kovo 30 d. Partnerystės grupės posėdžio pasiūlymu ir 2012 m. gegužės 24–25 d. Europos statistikos sistemos komiteto posėdžio pritarimu,  nuo 2012 m. kasmet rengiama Europos statistikos sistemos (ESS) ataskaita.

Pagrindinis ESS ataskaitos tikslas – stiprinti ESS matomumą ir pateikti svarbiausių ESS pasiekimų apžvalgą per metus. Ataskaita taip pat būtų atsiskaitymo apie nuveiktus darbus priemonė, todėl turėtų būti parengta suprantamai plačiajai visuomenei.


Dokumento atnaujinimo data: 2018-12-17