Nr.

Pavadinimas

Statistinės veiklos sritis (-ys)

1.

Lietuvos statistikos departamentas

Demografinė, socialinė, makroekonomikos, verslo, aplinkos ir kita statistika, apibrėžta oficialiosios statistikos darbų programoje

2.

Aplinkos apsaugos agentūra

Atliekų, vandens išteklių, vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo statistika

3.

Higienos institutas

Sveikatos priežiūros statistika (nefinansiniai rodikliai), profesinių ligų statistika (EODS), mirties priežasčių statistika

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nelaimingų atsitikimų darbe statistika (ESAW)

5.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tarptautinės apsaugos, pilietybės suteikimo ir jos atsisakymo, leidimų gyventi ir grąžinimo statistika

6.

Valstybinė miškų tarnyba

Miškininkystės statistika

7.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Trečiųjų šalių piliečių, neįleistų į šalies teritoriją ties išorės siena statistika

8.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Pieno produktų gamybos statistika,

Ekologinio ūkininkavimo statistika,

Žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos statistika

9.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės statistika


Dokumento atnaujinimo data: 2018-04-26