Lietuvos statistikos departamento vykdomi projektai

Lietuvos statistikos departamentas teikia paraiškas Europos Komisijos subsidijoms įvairiems statistikos projektams įgyvendinti. 2020 m. su Europos Komisija buvo pasirašyta 16 subsidijų sutarčių.


Dokumento atnaujinimo data: 2021-02-17