Lietuvos statistikos departamento vykdomi projektai

Lietuvos statistikos departamentas teikia paraiškas Europos Komisijos subsidijoms įvairiems statistikos projektams įgyvendinti. 2017 m. su Europos Komisija buvo pasirašyta 11 subsidijų sutarčių.


Dokumento atnaujinimo data: 2018-01-25