Lietuvos statistikos departamento vykdomi projektai

Lietuvos statistikos departamentas teikia paraiškas Europos Komisijos subsidijoms įvairiems statistikos projektams įgyvendinti. 2018 m. su Europos Komisija buvo pasirašyta 11 subsidijų sutarčių ir 2 ESSNet projektų, kurie bus įgyvendinami su kitų ES šalių statistikos tarnybomis, sutartys.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-01-11