Lietuvos statistikos departamento vykdomi projektai

Lietuvos statistikos departamentas teikia paraiškas Europos Komisijos subsidijoms įvairiems statistikos projektams įgyvendinti. 2019 m. su Europos Komisija buvo pasirašyta 14 subsidijų sutarčių.


Dokumento atnaujinimo data: 2020-04-21