???warnOperationFailedBecauseWarning???

Armėnijos statistikų mokomasis vizitas


Gruodžio 6–9 d. Lietuvos statistikos departamente vieši Armėnijos nacionalinės statistikos tarnybos atstovai. Tai mokomasis vizitas, kurio pagrindinė tema – demografijos ir migracijos statistikos rengimas. Lietuvos statistikos departamento specialistai pristatys Lietuvos oficialiosios statistikos sistemą, pasidalins gerąja patirtimi rengiant gyventojų skaičiaus, gimstamumo, mirtingumo, migracijos statistiką.

Dalyvaus ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų atstovai. Higienos instituto specialistai plačiau pristatys mirties priežasčių statistiką, Migracijos departamento – prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių bei vizų, laikinų leidimų gyventi išdavimo, pilietybės suteikimo ir netekimo statistiką Lietuvoje.

Taip pat bus aptarti gyventojų registrų ir kitų administracinių šaltinių duomenų panaudojimo demografijos ir migracijos statistikai rengti klausimai. Lietuvos gyventojų ir būstų 2021 metų surašymą planuojama atlikti naudojant tik administracinius šaltinius, todėl departamento specialistai pristatys būsimo surašymo planus.

Vizitas organizuojamas pagal Danijos statistikos tarnybos vykdomą ES dvynių projektą Nr. AM14/ENP/ST/15 „Nacionalinės statistikos sistemos tobulinimas Armėnijoje – II dalis".