???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Departamento svetainė www.stat.gov.lt atitinka keliamus reikalavimus


Kasmet Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu atliekamo valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikties bendriesiems reikalavimams tyrimo metu Lietuvos statistikos departamento svetainė Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų įstaigų grupėje buvo įvertinta kaip viena iš geriausiai atitikusių bendruosius reikalavimus – 98,3 proc. (2013 m. –  94,8 proc.).

Mūsų svetainės atitiktis Vyriausybės nustatytoms bendrosioms nuostatoms ir struktūros reikalavimams yra įvertinta 100 proc., informacijos reikalavimams – 96,4 proc. Palyginti su 2013 m. tyrimo rezultatais,  Lietuvos statistikos departamento svetainė ne tik išlaikė geriausiai bendruosius reikalavimus atitinkančios svetainės statusą savo grupėje, bet ir pagerino bendrąjį vertinimo kriterijų.

Šių metų tyrimo metu iš viso stebėta 1 230 įstaigų svetainių (2013 m. – 1 211 svetainių). Bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus labiausiai atitiko ministerijų (94,9 proc.), savivaldybių (93,5 proc.) ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų (88,3 proc.) interneto svetainės, mažiausiai – savivaldybių įstaigų (46,8 proc.) ir teismų (54,2 proc.) interneto svetainės.

 

Išsamiau skaitykite Valstybės institucijų interneto tyrimo ataskaitoje.