???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Gyventojų apklausos – jau ir internetu


Nuo šių metų pradžios gyventojai, atrinkti į Lietuvos statistikos departamento atliekamus statistinius tyrimus, anketas gali teikti jau ir internetu, prisijungę interneto svetainėje apklausos.stat.gov.lt.

Lietuvos statistikos departamentas statistinę informaciją apie gyventojus rengia naudodamas valstybės registruose kaupiamus duomenis ir apklausdamas gyventojus. Norint gauti statistinę informaciją apie gyventojų socialinę padėtį, užimtumą ir nedarbą, gyvenimo kokybę ar kitas sritis, apklausti visus Lietuvos gyventojus yra sudėtinga ir brangu. Todėl apklausose, kaip ir kitose Europos ir pasaulio šalyse, dalyvauja tik dalis gyventojų, o išvados – apibendrinanti statistinė informacija – rengiamos apie visus gyventojus. Kasmet į statistinius tyrimus atrenkama apie 200 tūkst. gyventojų.

Pirmą kartą gyventojų statistiniai duomenys elektroniniu būdu buvo surinkti 2011 m. atliekant visuotinį gyventojų ir būstų surašymą. Tada internetu susirašė 1 mln. 39 tūkst. gyventojų. Gyventojų aktyvumas paskatino Lietuvos statistikos departamentą ieškoti galimybių gyventojams pateikti statistinius duomenis internetu. Pradėtas įgyvendinti projektas „Gyventojų statistinių duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimas į elektroninę erdvę", finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Gyventojams buvo sukurta paprasta ir patogi Elektroninių gyventojų statistinių tyrimų informacinė sistema, sudarytos palankesnės sąlygos gyventojams dalyvauti statistiniuose tyrimuose. 2015 m. pagrindinės gyventojų apklausos – gyventojų užimtumo, informacinių technologijų naudojimų namų ūkiuose, pajamų ir gyvenimo sąlygų, vartotojų nuomonių – bus vykdomos internetu. Taip pat statistinius duomenis elektroniniu būdu galės pateikti privačias apgyvendinimo paslaugas teikiantys gyventojai, kaimo turizmo sodybų savininkai, ūkininkai.

Lietuvos statistikos departamentas, siekdamas sumažinti gyventojams tenkančią statistinės atskaitomybės naštą, plačiai naudoja valstybiniuose registruose kaupiamus duomenis. Todėl daug klausimų elektroninėse apklausų anketose jau būna užpildyti, t. y. duomenys iš registrų perkeliami į elektroninę statistinę anketą. Atrinktam į statistinį tyrimą gyventojui oficialiame Lietuvos statistikos departamento laiške siunčiamas prisijungimo prie elektroninės apklausų sistemos kodas. Gyventojas, jam patogiu laiku, internetu gali prisijungti prie elektroninės anketos ir ją užpildyti. Numatyta galimybė nebaigti anketos pildymo, dar neatsakius į visus anketos klausimus, bet išsaugant jau įvestus duomenis ir prisijungus vėliau baigti pildyti anketą. Be to, nereikia derinti apklausos laiko su klausėju, įsileisti į namus nepažįstamą žmogų. Gyventojus, kurie neturi galimybių ar nenori savarankiškai užpildyti elektroninės anketos, apklaus klausėjai, atvykę pas gyventoją į namus ar paskambinę telefonu. Atvykęs į namus, klausėjas parodys savo darbo pažymėjimą, o paskambinęs telefonu – prisistatys pasakydamas savo vardą ir pavardę, darbovietę ir paprašys atsakyti į anketos klausimus.

Kaip ir tiesioginių apklausų metu, surinkti duomenys naudojami tik statistikos reikmėms ir jų konfidencialumas saugomas įstatymu.

Elektroninės anketos – modernus ir patogus būdas teikti statistinius duomenis.