???warnOperationFailedBecauseWarning???

Įvyko Generalinio direktoriaus patariamosios komisijos išplėstinis posėdis


Šiandien departamente įvyko Generalinio direktoriaus patariamosios komisijos išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų atstovai. Posėdyje pristatytas Oficialiosios statistikos darbų 2017 m. programos projektas, kuriam buvo pritarta. Toliau projektas bus pateiktas derinti Statistikos tarybai.

Oficialiosios statistikos darbų programa – pagrindinis dokumentas, kuriame įvardijami visi statistikos darbai (tyrimai), būtini valstybei valdyti ir visuomenės reikmėms, pavedami vykdyti Lietuvos statistikos departamentui, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms. Statistinė informacija, parengta pagal Oficialiosios statistikos darbų programą, yra prieinama ir nemokamai teikiama visiems besidomintiems šalies ekonomikos ir visuomenės raida.