???warnOperationFailedBecauseWarning???

Susitikimas su Kauno verslininkais


2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriuje vyko susitikimas su Kauno miesto verslo atstovais. Diskutuota statistinės atskaitomybės naštos mažinimo klausimais, įmonių atstovai supažindinti su pagrindiniais principais ir metodais, pagal kuriuos ūkio subjektai atrenkami dalyvauti statistiniuose tyrimuose, aptarta statistinių duomenų teikimo elektronine forma galimybės, įmonių aktyvumas naudojantis elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema e. Statistika (85 proc. teikia ataskaitas internetu), sistemos privalumai, įskaitant grįžtamąjį ryšį su respondentais, registruotais sistemoje ir galinčiais joje rasti konkrečiai įmonei parengtą lyginamąją statistiką. Registruoti e. Statistikos sistemoje ūkio subjektai turi galimybę rasti administracinių šaltinių duomenimis iš dalies užpildytas ataskaitas. Informuota, kokie administraciniai šaltiniai tam yra naudojami.

Įmonių atstovams buvo atsakyta į juos dominančius klausimus ir pastabas, išklausyti jų siūlymai, diskutuota statistinės atskaitomybės tobulinimo klausimais.