???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tuniso statistikų vizitas ISO sertifikavimo klausimais


Spalio 10–11 d. Lietuvos statistikos departamente vieši Tuniso statistikos tarnybos atstovai, kurie konsultuojasi sertifikavimo pagal kokybės vadybos sistemų standartą ISO 9001:2015 klausimais. Lietuvos statistikos departamentas dalyvauja Prancūzijos ir Italijos dvynių programos projekte „Tuniso statistikos sistemos modernizavimas", kurio vienas iš uždavinių – padėti Tuniso statistikos institucijai pasirengti ISO sertifikavimui. Lietuvos statistikos departamento specialistai dalijasi gerąja patirtimi diegiant ISO standartu pagrįstą kokybės valdymą, įgyvendinant Europos statistikos praktikos kodeksą, vykdant veiklos planavimą ir stebėseną, procesų ir rizikų valdymą, diegiant kokybės vadybos priemones darbo statistikos srityje, stiprinant ryšius su vartotojais bei koordinuojant kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų statistinę veiklą.