???warnOperationFailedBecauseWarning???

Spalio 20-oji – Europos statistikos diena

Europos statistikų bendruomenė šių metų spalio 20 d. pirmą kartą mini Europos statistikos dieną.


Šia proga spalio 20–21 d. Budapešte vyksta antroji Europos statistikos konferencija, kurioje Europos statistikos metodologai, rengėjai ir vartotojai aptaria augantį statistinės informacijos poreikį, dalijasi gerąja patirtimi ir idėjomis rengiant ir skleidžiant oficialiąją statistiką.


       „Minint Europos statistikos dieną siekiama didinti Europos piliečių
       suvokimą, kokia svarbi ir vertinga yra oficialioji statistika visuomenės
       gyvenime. Tai leis oficialiajai statistikai išlikti dėmesio centre
       penkerius metus, kol vėl bus minima Pasaulinė statistikos diena."

                                                      Walteris Radermacheris,
                                                      Eurostato generalinis direktorius


Oficialioji statistika padeda sprendimų priėmėjams plėtoti informacija pagrįstas politikos kryptis, darančias poveikį visuomenei. Patobulinti statistinių duomenų šaltiniai, patikimi statistiniai metodai, naujos technologijos ir statistinės sistemos sudaro sąlygas parengti patikimą statistiką, kuri leidžia priimti teisingus sprendimus.

Nuo pirmųjų Europos Bendrijos įsteigimo dienų buvo įsisąmoninta, kad sprendimai dėl Bendrijos politikos, jos planavimas bei įgyvendinimas turi būti grindžiami patikima ir palyginama statistika. Todėl palaipsniui, bendradarbiaujant Eurostatui, nacionalinėms statistikos tarnyboms bei kitoms oficialiąją statistiką rengiančioms nacionalinėms įstaigoms, susikūrė glaudaus bendradarbiavimo tinklas – Europos statistikos sistema (ESS), kurios tikslas rengti ir skleisti suderintą, patikimą ir palyginamą Europos statistiką.

Be Europos Sąjungos šalių, ESS apima ir ELPA valstybes. Sistema yra grindžiama Eurostato, nacionalinių statistikos institucijų ir kitų statistikos įstaigų, atsakingų už Europos statistikos rengimą ir sklaidą, partneryste. Labiausia ESS veikla yra susijusi su ES politikos sritimis, tačiau šioms plečiantis apima beveik visas statistikos sritis.

Lietuvoje, be Lietuvos statistikos departamento, oficialiąją statistiką rengia Lietuvos bankas ir 21 valstybės institucija.


       „Europos statistikos dienos proga organizuojame daug įvairių renginių,
       įtraukiančių visas statistikos vartotojų grupes. Siekiame didinti
       visuomenės pasitikėjimą oficialiąja statistika bei išmokyti naudotis ja
       atsakingai."
                                                                    Vilija Lapėnienė,
                                                                    Lietuvos statistikos departamento
                                                                    generalinė direktorė


2016-ųjų ruduo Lietuvos statistikos departamente gausus renginių, skirtų Europos statistikos dienos progai, Verta paminėti sėkmingo bendradarbiavimo su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojais ir studentais rezultatą – kūrybines statistikos ir dizaino dirbtuves, skirtas skatinti jaunimą naudoti statistiką mokymosi ir darbo procese. Kartu su VDU mokslininkais organizuojama konferencija, skirta gyventojų surašymų apžvalgai, naudingų patiems statistikams įžvalgų tikimasi iš apskritojo stalo diskusijos „Manipuliavimas statistika. Lengva meluoti naudojant statistiką, sunku sakyti tiesą be jos (Andrejs Dunkels)", kurioje dalyvaus analitikai, žurnalistai, verslininkai, akademinės bendruomenės atstovai.

Daugiau apie Europos statistikos dieną – Eurostato pranešime ir specialiai sukurtoje skiltyje.