???warnOperationFailedBecauseWarning???

Nacionalinių Statistikos Tarnybų generalinių direktorių (DGINS) konferencija

Statistikos departamentas ir Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas) 2008 m. rugsėjo 25–26 d. pirmą kartą Lietuvoje organizavo 94-ąją tarptautinę nacionalinių statistikos tarnybų generalinių direktorių (DGINS) konferenciją.

Konferencijos tema „Oficialsios statistikos vaidmuo mažinant administracinę naštą".