Asmens duomenų tvarkymas Valstybės duomenų agentūroje grindžiamas teisėtumu, skaidrumu ir sąžiningumu, vykdomas iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti. Valstybės duomenų agentūra įgyvendina technines ir organizacines priemones, kad tvarkomi asmens duomenys būtų saugūs.

Valstybės duomenų agentūra asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • oficialiosios statistikos rengimas;
 • duomenų, reikalingų valstybės ekonominės ir socialinės raidos stebėsenai ir analizei, rinkimas, jungimas, analizė ir teikimas;
 • duomenų rinkinių, skirtų pakartotinai naudoti, sudarymas ir perdavimas skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale;
 • pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo organizavimas;
 • departamento veiklos organizavimas.


Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Valstybės duomenų agentūros vykdomą asmens duomenų tvarkymą, yra:


Valstybės duomenų agentūroje galiojančios privatumo politikos:

 

+ Informacija apie naudojamus slapukus

 

Valstybės duomenų agentūra, siekdama užtikrinti patogų naudojimąsi Valstybės duomenų agentūros administruojamomis svetainėmis, padidinti jų funkcionalumą ir efektyvumą, naudoja slapukus (angl. cookies).

Slapukas – tai mažas duomenų failas, įrašytas vartotojo kompiuteryje, ar kitame galiniame prisijungimo įrenginyje, jam besilankant paslaugos teikėjo interneto svetainėje. Slapuke yra lankomos svetainės informacija. Lankantis toje pačioje interneto svetainėje kitą kartą, automatiškai išanalizuojama slapukuose esanti informacija ir prisiderinama prie paslaugos teikėjo ir naudotojo reikmių. Slapukų teikiama informacija gali būti naudojama vertinant naudotojų elgseną internete ir teikiant jam pasiūlymus.

Kai kurie slapukai naikinami prisijungimo seansui pasibaigus, kiti gali būti saugojami ilgiau ir aktyvuojami toje pačioje svetainėje apsilankius pakartotinai. Nuolatiniai slapukai gyvuoja iki tikslios, iš anksto nustatytos, datos arba tol, kol naudotojas juos panaikina pats. Slapuke gali būti individo tapatybę atskleidžiantys duomenys: prisijungimo IP adresas, specialiai tam asmeniui sukurtas unikalus naudotojo identifikatorius (unikalus žymuo) ir kt. Užsiregistravęs interneto svetainėje ir pateikęs paslaugoms vykdyti reikalingus duomenis, pvz., vardą, el. pašto adresą, darbo ar gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, naudotojas pats suteikia galimybę paslaugų teikėjui naudotis šiais duomenimis.


Slapukų naudojimo tikslai:

 • lankytojo pasirinktai kalbos informacijai įsiminti;

 • personalizuotam turiniui pateikti;

 • unikaliems lankytojams atskirti;

 • svetainės lankytojų apsaugai užtikrinti;

 • pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti;

 • ankstesniam svetainės lankytojo apsilankymui įsiminti;

 • svetainės lankytojus, kuriems jau buvo ar nebuvo rodytas tam tikras pranešimas, apklausa ir pan., atskirti;

 • svetainės užklausų skaičiui kontroliuoti;

 • statistikos produktams, įdėtiems į krepšelį, įsiminti;

 • krepšelio turiniui, kol nepatvirtintas pirkimas, išsaugoti;

 • svetainės lankytojų įpročiams stebėti.


Prieš pradedant naudotis svetaine, vartotojui turi būti suteikiama aiški ir išsami informacija, įskaitant informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, ir jis, gavęs aukščiau nurodytą informaciją, duoda sutikimą dėl slapukų naudojimo.

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Slapuko galiojimo laikas

COOKIE_SUPPORT

Požymis ar yra palaikomi slapukai

46 metai

COMPANY_ID

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti kokie portalo resursai yra prieinami naudotojui

Sesijos trukmė

ID

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus bei įsiminti pasirinktas portalo nuostatas

Sesijos trukmė

GUEST_LANGUAGE_ID

Pasirinktos kalbos požymis

46 metai

USER_UUID

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus bei įsiminti pasirinktas portalo nuostatas

Sesijos trukmė

PHPSESSID

Vartotojo sesijai palaikyti

Sesijos trukmė

JSESSIONID

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus bei įsiminti pasirinktas portalo nuostatas

Sesijos trukmė

LFR_SESSION_STATE

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus bei įsiminti pasirinktas portalo nuostatas

Sesijos trukmė

accessibility

Požymis ar rodyti neįgaliesiems skirtą portalo versiją

Sesijos trukmė

csfcfc

Pirkinių krepšelio pasirinkimai

Sesijos trukmė

_ga

Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

2 metai

_gat

Google užklausų skaičiui reguliuoti

10 minučių

_gid

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus

24 valandos

 

Valstybės duomenų agentūros administruojamose svetainėse gali būti naudojami ir kai kurios trečiųjų šalių (pvz.: Google Analytics, Google Tag Manager, YouTube, Google Maps, Infogram) priemonės, o šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus. Šiems slapukams taikomos atitinkamos šalies privatumo politika.

Slapukai ar kitokios sekimo technologijos nėra naudojamos informacijai iš duomenų subjekto kompiuterio rinkti arba saugoti duomenis subjekto kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudojamasi, arba duomenų subjekto veiksmams internete sekti, kai duomenų subjektas nėra Valstybės duomenų agentūros administruojamose svetainėse.

Duomenų subjektui pasiliekama teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą naudoti slapukus atjungiant naršyklėje slapukų palaikymą ir pašalinant kompiuteryje išsaugotus slapukus, tačiau tokiu atveju nėra garantuojamas tinkamas svetainės veikimas.


Dokumento atnaujinimo data: 2023-04-19