Data

 

Pirkimo pavadinimas

 

2017-10-04

 

Naujų tarnybinių stočių su sistemine programine įranga pirkimas

 

2017-09-28

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo „m-partner“ sistemos modernizavimo, siekiant automatizuoti duomenų surinkimą iš internetinių šaltinių pirkimas

 
2017-08-16  

Oficialios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtros paslaugų pirkimas

 
2017-08-08  

Vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos ir perkamosios galios paritetų tikslams naudojamos priemonės papildomų funkcinių galimybių įdiegimo paslaugų pirkimas

 

2017-07-31

 

Elektroninės gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo sistemos priežiūros paslaugų paslaugų pirkimas

 
2017-07-28  

Elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimas

 

2017-06-28

 

Statistinių duomenų analizės ataskaitų sudarymo Microstrategy programinėmis priemonėmis ir priežiūros paslaugų pirkimas

 

2017-05-30

 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas" priežiūros paslaugų pirkimas

 

2017-05-11

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo, žemės ūkio augalų plotų ir derliaus bei gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniams tyrimams atlikti pirkimas

 

2017-04-12

 

Naujos tarnybinės stoties su sistemine programine įranga SIMSTAT (Single market statistics) duomenų perdavimui pirkimas

 

2017-03-13

 

Saugumo rizikos analizės paslaugų pirkimas

 

2017-01-20

 

Klausėjų paslaugų atvykstamojo turizmo tyrimui pirkimas.

 

2017-01-20

 

Apklausų centro aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas

 

2016-11-28

 

Techninės kompiuterių įrangos ir sisteminės programinės įrangos konsultacinių paslaugų pirkimas

 

2016-11-24

 

Saperion licencijų techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas

 

2016-10-27

 

Naujų tarnybinių stočių, kitos kompiuterių įrangos, atsarginių kopijų darymo programinės įrangos pirkimas

 

2016-10-27

 

Verslo valdymo sistemos techninės priežiūros pirkimas

 

2016-09-01

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio augalų plotų ir derliaus, gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos bei mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistiniams tyrimams atlikti pirkimas

 

2016-08-24

 

Nešiojamų kompiuterių su mobiliuoju ryšiu (internetu) nuomos pirkimas

 

2016-07-29

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" mobiliosios dalies bei vadovo ir duomenų apdorojimo modulių priežiūros paslaugos

 

2016-07-14
 

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" modernizavimo, siekiant automatizuoti duomenų surinkimą iš internetinių šaltinių, paslaugų pirkimas

 

2016-06-29

 

Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtros paslaugų pirkimas

 

2016-05-27

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio struktūros statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

 

2016-02-17

 

Kompleksinio kopijavimo ir spalvotos spaudos sistemos aptarnavimo paslaugų pirkimas

 

2016-01-27

 

Klausėjų paslaugų namų ūkių biudžetų statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

 

2015-01-04

 

Kompleksinio kopijavimo ir vienspalvės spaudos sistemos aptarnavimo paslaugų pirkimas

 

2015-12-17

 

Užsienio prekybos statistikos duomenų apdorojimo ir informacijos teikimo informacinės sistemos (UPS IS) palaikymo ir tobulinimo paslaugų pirkimas

 

2015-11-26

 

Klausėjų paslaugų gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

 

2015-10-15

 

Microsoft licencijų nuomos pirkimas

 

2015-10-01

 

Verslo valdymo sistemos techninės priežiūros paslaugų pirkimas

 

2015-09-24

 

Sisteminės programinės įrangos konsultavimo paslaugų pirkimas

 

2015-07-24

 

Elektroninės statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemos e. Statistika priežiūros paslaugų pirkimas

 

2015-07-24

 

Kompiuterių ir biuro įrangos, tarnybinių stočių remonto paslaugos

 

2015-07-17

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" modernizavimo paslaugų pirkimas

 

2015-07-17

 

Naujų tarnybinių stočių su sistemine programine įranga pirkimas

 

2015-05-06

 

Oficialiosios statistikos portalo priežiūros paslaugų pirkimas

 

2015-04-23

 

Saperion licencijų techninio aptarnavimo ir palaikymo paslaugų pirkimas

 

2015-04-16

 

UPS šaltinių techninės priežiūros paslaugų pirkimas

 

2015-03-26

 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas" priežiūros paslaugų pirkimas

 

2015-01-20

 

Fizinės apsaugos Lietuvos statistikos departamento Vilniaus m. patalpose paslaugų pirkimas

 

2014-12-12

 

Klausėjų paslaugos išvykstamojo turizmo tyrimui pirkimas

 

2014-11-20

 

Tarnybinių stočių nuomos pirkimas

 

2014-08-14

 

Klausėjų paslaugų augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

 

2014-07-08

 

Tarnybinių stočių su sistemine programine įranga kainų registratoriams pirkimas

 

2014-07-03

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio augalų plotų ir derliaus bei gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniams tyrimams atlikti pirkimas

 

2014-06-10

 

Nešiojamų kompiuterių su mobiliuoju ryšiu (internetu) nuoma, pristatymas ir nemokama garantija

 

2014-06-04

 

Klausėjų paslaugų atvykstamojo turizmo tyrimui pirkimas

2014-02-24

 

Kompiuterių ir programinės įrangos projektui „Gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimas į elektroninę erdvę" pirkimas

2014-02-13
 

 

Kompiuterių ir sisteminės programinės įrangos projekto „Oficialiosios statistikos paslaugų portalas" papildomam OSP funkcionalumui įdiegti pirkimas

2014-01-23

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" modernizavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas

2014-01-20

 

Kompiuterių ir biuro įrangos remonto paslaugų pirkimas

 


Dokumento atnaujinimo data: 2017-10-04