Data              

 

   Pirkimo pavadinimas

2017-06-27

 

Naujų tarnybinių stočių su sistemine programine įranga pirkimas

2017-06-27

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo „m-partner“ sistemos modernizavimo, siekiant automatizuoti duomenų surinkimą iš internetinių šaltinių, paslaugos pirkimas

2017-06-19

 

Elektroninės gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo sistemos priežiūros paslaugų paslaugų pirkimas

2017-06-15  

Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtros pirkimas

2017-06-07

 

Vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos ir perkamosios galios paritetų tikslams naudojamos priemonės papildomų funkcinių galimybių įdiegimo paslaugos pirkimas

2017-06-07

 

Statistinių duomenų analizės ataskaitų sudarymo Microstrategy programinėmis priemonėmis ir priežiūros paslaugų pirkimas

2017-05-31

 

Elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimas

2017-05-10

 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas" priežiūros paslaugų pirkimas

2017-03-29

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo, žemės ūkio augalų plotų ir derliaus bei gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniams tyrimams atlikti pirkimas

2017-03-08

 

Naujos tarnybinės stoties su sistemine programine įranga SIMSTAT (Single market statistics) duomenų perdavimui pirkimas

2016-12-23

 

2021 metų surašymo programinės įrangos sukūrimo paslaugų pirkimas

2016-12-19

 

Apklausų centro aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas

2016-11-18

 

Saugumo rizikos analizės paslaugų pirkimas

2016-11-04

 

Klausėjų paslaugų atvykstamojo turizmo tyrimui pirkimas

2016-10-26

 

Techninės kompiuterių įrangos ir sisteminės programinės įrangos konsultacinių paslaugų pirkimas

2016-10-20

 

Saperion licencijų techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas

2016-08-12

 

Verslo valdymo sistemos techninės priežiūros pirkimas

2016-08-09

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio augalų plotų ir derliaus, gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos bei mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistiniams tyrimams atlikti pirkimas

2016-06-22

 

Naujų tarnybinių stočių, kitos kompiuterių įrangos, atsarginių kopijų darymo programinės įrangos pirkimas

2016-06-22

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" mobiliosios dalies bei vadovo ir duomenų apdorojimo modulių priežiūros paslaugų pirkimas

2016-05-27

 

Nešiojamų kompiuterių su mobiliuoju ryšiu (internetu) nuomos pirkimas

2016-04-15

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" modernizavimo, siekiant automatizuoti duomenų surinkimą iš internetinių šaltinių, paslaugų pirkimas

2016-03-22

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio struktūros statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

2016-03-17

 

Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtros paslaugų pirkimas

2015-12-21

 

Kompleksinio kopijavimo ir spalvotos spaudos sistemos aptarnavimo paslaugų pirkimas

2015-11-04

 

Kompleksinio kopijavimo ir vienspalvės spaudos sistemos aptarnavimo paslaugų pirkimas

2015-10-28

 

Klausėjų paslaugų namų ūkių biudžetų statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

2015-10-27

 

Kompleksinio kopijavimo ir spalvotos spaudos sistemos aptarnavimo paslaugų pirkimas

2015-10-27

 

Klausėjų paslaugų gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

2015-10-14

 

Užsienio prekybos statistikos duomenų apdorojimo ir informacijos teikimo informacinės sistemos (UPS IS) palaikymo ir tobulinimo paslaugų pirkimas

2015-08-11

 

Verslo valdymo sistemos techninės priežiūros paslaugų pirkimas

2015-08-11

 

Sisteminės programinės įrangos konsultavimo paslaugų pirkimas

2015-07-31

 

Microsoft licencijų nuomos pirkimas

2015-06-12

 

Naujų tarnybinių stočių su sistemine programine įranga pirkimas

2015-05-22

 

Kompiuterių ir biuro įrangos, tarnybinių stočių remonto paslaugos

2015-05-18

 

Elektroninės statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemos e. Statistika priežiūros paslaugų pirkimas

2015-05-12

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" modernizavimo paslaugų pirkimas

2015-03-25

 

UPS šaltinių techninės priežiūros paslaugų pirkimas

2015-03-09

 

Oficialiosios statistikos portalo priežiūros paslaugų pirkimas

2015-03-05

 

Saperion licencijų techninio aptarnavimo ir palaikymo pirkimas

2015-02-27

 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas" priežiūros paslaugų pirkimas

2014-12-10

 

Fizinės apsaugos Lietuvos statistikos departamento Vilniaus m. patalpose paslaugų pirkimas

2014-10-02

 

Klausėjų paslaugos išvykstamojo turizmo tyrimui pirkimas

2014-09-19

 

Tarnybinių stočių nuomos pirkimas

2014-07-11

 

Klausėjų paslaugų augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

2014-04-30

 

Tarnybinių stočių su sistemine programine įranga kainų registratoriams pirkimas

2014-04-16

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio augalų plotų ir derliaus bei gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniams tyrimams atlikti pirkimas

2014-03-31

 

Nešiojamų kompiuterių su mobiliuoju ryšiu (internetu) nuomos pirkimas

2014-03-12

 

Klausėjų paslaugų atvykstamojo turizmo tyrimui pirkimas

2014-01-30

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" modernizavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas

2014-01-20

 

Kompiuterių ir programinės įrangos projekto „Oficialiosios statistikos portalo" papildomam OSP funkcionalumui įdiegti pirkimas

 


Dokumento atnaujinimo data: 2017-08-01