Data          

 

Pirkimo pavadinimas

2017-10-16

 

Naujų tarnybinių stočių su sistemine programine įranga pirkimas

2017-10-05

 

Elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimas

2017-09-28

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo „m-partner“ sistemos modernizavimo, siekiant automatizuoti duomenų surinkimą iš internetinių šaltinių pirkimas

2017-08-18  

Oficialios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtros paslaugų pirkimas

2017-08-18  

Vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos ir perkamosios galios paritetų tikslams naudojamos priemonės papildomų funkcinių galimybių įdiegimo paslaugų pirkimas

2017-08-01   Elektroninės gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo sistemos priežiūros paslaugų paslaugų pirkimas

2017-07-31

 

Duomenų analizės ataskaitų sudarymo Microstrategy programinėmis priemonėmis ir priežiūros paslaugų pirkimas

2017-06-02

 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas" priežiūros paslaugų pirkimas

2017-05-30
 

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo, žemės ūkio augalų plotų ir derliaus bei gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniams tyrimams atlikti pirkimas

2017-05-02

 

Naujos tarnybinės stoties su sistemine programine įranga SIMSTAT (Single market statistics) duomenų perdavimui pirkimas

2017-03-29

 

Saugumo rizikos analizės paslaugų pirkimas

2017-02-02

 

Klausėjų paslaugų atvykstamojo turizmo tyrimui pirkimas

2017-01-24

 

Apklausų centro aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas

2016-12-02

 

Techninės kompiuterių įrangos ir sisteminės programinės įrangos konsultacinių paslaugų pirkimas

2016-11-29

 

Saperion licencijų techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas

2016-11-16

 

Verslo valdymo sistemos techninės priežiūros pirkimas

2016-11-08

 

Naujų tarnybinių stočių, kitos kompiuterių įrangos, atsarginių kopijų darymo programinės įrangos pirkimas

2016-09-29

 

Nešiojamų kompiuterių su mobiliuoju ryšiu (internetu) nuomos pirkimas

2016-09-20

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio augalų plotų ir derliaus, gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos bei mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistiniams tyrimams atlikti pirkimas

2016-08-08

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" mobiliosios dalies bei vadovo ir duomenų apdorojimo modulių priežiūros paslaugų pirkimas

2016-07-22

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" modernizavimo, siekiant automatizuoti duomenų surinkimą iš internetinių šaltinių, paslaugų pirkimas

2016-07-04

 

Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtros paslaugų pirkimas

2016-06-15

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio struktūros statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

2016-03-09

 

Kompleksinio kopijavimo ir spalvotos spaudos sistemos aptarnavimo paslaugų pirkimas

2016-02-08

 

Klausėjų paslaugų namų ūkių biudžetų statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

2016-01-20

 

 Kompleksinio kopijavimo ir vienspalvės spaudos sistemos aptarnavimo paslaugų pirkimas

2015-12-28

 

Užsienio prekybos statistikos duomenų apdorojimo ir informacijos teikimo informacinės sistemos (UPS IS) palaikymo ir tobulinimo paslaugų pirkimas

2015-12-09

 

Klausėjų paslaugų gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

2015-11-09

 

Microsoft licencijų nuomos pirkimas

2015-10-15

 

Verslo valdymo sistemos techninės priežiūros paslaugų pirkimas

2015-10-06

 

Sisteminės programinės įrangos konsultavimo paslaugų pirkimas

2015-08-20

 

Kompiuterių ir biuro įrangos, tarnybinių stočių remonto paslaugos

2015-08-20

 

Elektroninės statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemos e.Statistika priežiūros paslaugų pirkimas

2015-08-04

 

Naujų tarnybinių stočių su sistemine programine įranga pirkimas

2015-07-23

 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos „m-partner" modernizavimo paslaugų pirkimas

2015-05-11

 

Oficialiosios statistikos portalo priežiūros paslaugų pirkimas

2015-05-04

 

Saperion licencijų techninio aptarnavimo ir palaikymo paslaugų pirkimas

2015-04-30

 

UPS šaltinių techninės priežiūros paslaugų pirkimas

2015-04-07

 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas"  priežiūros paslaugų pirkimas

2015-02-03

 

Fizinės apsaugos Lietuvos statistikos departamento Vilniaus m. patalpose paslaugų pirkimas

2015-01-05

 

Klausėjų paslaugos išvykstamojo turizmo tyrimui pirkimas

2014-12-03

 

Tarnybinių stočių nuomos pirkimas

2014-09-02

 

Klausėjų paslaugų augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistiniam tyrimui atlikti pirkimas

2014-07-25

 

Tarnybinių stočių su sistemine programine įranga kainų registratoriams pirkimas

2014-07-21

 

Klausėjų paslaugų žemės ūkio augalų plotų ir derliaus bei gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistiniams tyrimams atlikti pirkimas

2014-07-03

 

Nešiojamų kompiuterių su mobiliuoju ryšiu (internetu) nuomos pirkimas

2014-06-25

 

Klausėjų paslaugų atvykstamojo turizmo tyrimui pirkimas

2014-03-13

 

Kompiuterių ir programinės įrangos projektui „Gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimas į elektroninę erdvę" pirkimas

2014-02-20
 

 

Kompiuterių ir sisteminės programinės įrangos projekto „Oficialiosios statistikos paslaugų portalas" papildomam OSP funkcionalumui įdiegti pirkimas

2014-01-07

 

Alga2000 techninės priežiūros paslaugų pirkimas

 


Dokumento atnaujinimo data: 2017-10-16