Pagrindinės Lietuvos statistikos departamento veiklos kryptys užtikrinant informacijos saugumo valdymą ir nuolatinį gerinimą nustatytos Lietuvos statistikos departamento Informacijos saugumo politikoje.