Apklausų organizavimo skyriaus  specialistas (-ė), dirbantis (-i) pagal darbo sutartį, atlyginimas 1 134 EUR (neatskaičius mokesčių)

 

Pagrindinės funkcijos:

 1. nagrinėja statistinių tyrimų anketas, metodinius paaiškinimus joms pildyti, dirba su telefoninių apklausų, elektronine gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo bei kitomis programomis;

 2. atlieka gyventojų apklausas, numatytas Oficialiosios statistikos darbų programoje, telefonu apklausdamas respondentus; konsultuoja respondentus statistinių duomenų rinkimo klausimais; koduoja iš respondentų surinktų statistinių duomenų (darbovietės pagrindinė ekonominė veikla, profesija, gyvenamosios vietos adresas, švietimo sritis ir kt.) tekstines reikšmes, naudodamas atitinkamus klasifikatorius;

 3. dalyvauja testuojant naujas statistines tyrimų anketas, teikia pasiūlymus dėl anketos klausimų formulavimo, aiškumo, eiliškumo. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl gyventojų telefoninių apklausų organizavimo, statistinių anketų ir duomenų įvedimo programų tobulinimo;

 4. vykdo kitus Valstybės duomenų agentūros vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

 2. mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis;

 3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.


Įmonė siūlo:

 • darbą didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 • vystyti ir įgyvendinti savo idėjas;

 • dalyvavimą vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;

 • socialines garantijas.

 

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: [email protected].