Apklausų organizavimo skyriaus tarnautojas (-a) (apklausų centro klausėjas (-a)), dirbantis pagal darbo sutartį, 1100 EUR (neatskaičius mokesčių)


Pagrindinės funkcijos:

 1. nagrinėja statistinių tyrimų anketas, metodinius paaiškinimus joms pildyti, dirba su telefoninių apklausų, elektronine gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo bei kitomis programomis;

 2. atlieka gyventojų apklausas, numatytas Oficialiosios statistikos darbų programoje, telefonu apklausdamas respondentus. Konsultuoja respondentus statistinių duomenų rinkimo klausimais. Koduoja iš respondentų surinktų statistinių duomenų (darbovietės pagrindinę ekonominę veiklą, profesiją, gyvenamosios vietos adresą, švietimo sritį ir kt.) tekstines reikšmes, naudodamas atitinkamus klasifikatorius;

 3. dalyvauja testuojant naujas statistines tyrimų anketas, teikia pasiūlymus dėl anketos klausimų formulavimo, aiškumo, eiliškumo. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl gyventojų telefoninių apklausų organizavimo, statistinių anketų ir duomenų įvedimo programų tobulinimo;

 4. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

 2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.


Siūlome:

 • darbą didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 • dalyvavimą vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;

 • laiku mokamą darbo užmokestį;

 • socialinės garantijas.Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt.