Duomenų analitikas / programuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 1700–3400 EUR (neatskaičius mokesčių)


Paskirtis: Valstybės duomenų, reikalingų sprendimams priimti, įgalinimas Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje (VDV IS) – duomenų srautų tvarkymas, duomenų analizė, švieslenčių, ataskaitų, rodiklių rengimas, duomenų parengimas atverti ir teikti visuomenei.


Pagrindinės funkcijos:

 • analizuoja naujus metodologinius ir technologinius duomenų apdorojimo ir įsisavinimo sprendimus ir jų naudojimo galimybes bei teikia siūlymus dėl jų taikymo;

 • rašo ir prižiūri programos kodą, skirtą duomenų apdorojimui, nustatytą instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, peržiūri, tvarko ar tobulina esamas programas, siekdamas didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams;

 • sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas, rengia programos kūrimo dokumentus;

 • analizuoja gautų duomenų kokybę taikydamas matematinius ar statistinius metodus, informuoja apie aptiktus neatitikimus;

 • rengia duomenų analizes, teikia įžvalgas, ataskaitas, reikalingas priimant sprendimus.


Reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas / aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu; laipsniu

 2. ne mažesnė nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (Python, R, SQL, Scala, Java ar pan.) patirtis;

 3. anglų kalba pažengusio vartotojo B1 lygiu.


Siūlome:

 • galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;

 • 1700–3400 EUR (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;

 • savirealizacijos galimybę kūrybiškame darbe.


Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt