IT administratorius, dirbantis pagal darbo sutartį, 1700–3400 EUR (neatskaičius mokesčių)


Paskirtis: Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (VDV IS), priklausančios pirmajai valstybės informacinių sistemų kategorijai, administravimas, apimant jungčių su kitomis sistemomis diegimą ir priežiūrą, naudotojų administravimą, saugos užtikrinimą ir kt.


Pagrindinės funkcijos:

 • diegia, dokumentuoja ir prižiūri Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (VDV IS) programines priemones konsoliduotiniems duomenims rinkti ir (ar) jais keistis tarp VDV IS naudotojų pagal nustatytas naudojimo teises;

 • diegia, dokumentuoja ir prižiūri VDV IS programines priemones duomenims tarp VDV IS posistemių ir išorinių sistemų keistis;

 • stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti;

 • organizuoja perduodamų duomenų apsaugą, kol jie pasieks VDV IS;

 • užtikrina VDV IS duomenų gavimą ir atnaujinimą laiku, prireikus bendrauja su duomenų teikėjais;

 • administruoja prieigos teises prie VDV IS;

 • konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją;

 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl duomenų paėmimo, atidavimo ar apsikeitimo procesų tobulinimo, naujos programinės įrangos rengimo ir (ar) įsigijimo;

 • dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas.


Reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas / aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 2. ne mažesnis kaip vienų metų darbo stažas informacinių sistemų administravimo srityje;

 3. UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirtis;

 4. TCP/IP tinklų veikimo principų, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijų išmanymas;

 5. anglų kalba pažengusio vartotojo B1 lygiu.


Siūlome:

 • galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;

 • 1700–3400 EUR (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;

 • galimybę augti ir tobulėti iššūkių ir naujovių kupiname darbe.


Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt