Konfidencialumo užtikrinimo specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį, 1480–2700 EUR (neatskaičius mokesčių)


Paskirtis: dirbti su mikro duomenimis, vertinti atskleidžiamumo rizikas, taikant matematinius metodus užtikrinti duomenų konfidencialumą.


Pagrindinės funkcijos:

 • analizuoja administracinių duomenų šaltinių, registrų, kitų informacinių sistemų duomenis Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje, teikia siūlymus dėl jų naudojimo statistikai rengti ir atlieka duomenų tinkamumo patvirtinimą;

 • analizuoja administracinių ir statistinių tyrimų duomenų atvėrimo galimybes, konfidencialumo užtikrinimo rizikas, parenka ir taiko arba dalyvauja statistinių tyrimų vadovams parenkant ir taikant statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodus šių duomenų konfidencialumui užtikrinti;

 • analizuoja kitų šalių gerąją patirtį, programinės įrangos, skirtos statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodams taikyti, galimybes, nuolat ieško naujų statistinio atskleidžiamumo metodų;

 • analizuoja Duomenų apsaugos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, apsaugą, konfidencialumo užtikrinimą ir užtikrina statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų suderinamumą su galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais;

 • rengia ir teikia pagal kompetenciją pasiūlymus su administracinių duomenų paslaugų teikimu kitoms institucijoms, vartotojams susijusiais klausimais.


Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą statistikos, matematikos ar informatikos krypčių išsilavinimą;

 2. darbo patirtis su bent vienu programiniu paketu (R, SAS, Python ar pan.) statistikos srityje būtų privalumas;

 3. darbo patirtis susijusi su duomenų konfidencialumo kontrole, duomenų atskleidžiamumo metodų taikymu ir (ar) rizikos vertinimu būtų privalumas.


Siūlome:

 • galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;

 • 1480–2700 EUR (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą.


Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: personalas@stat.gov.lt