Aplinkosaugos statistikos srities specialistas (-ė) (darbuotojas (-a) dirbantis (-i) pagal darbo sutartį, nuo 1 800 EUR neatskaičius mokesčių)

 

Paskirtis: rengia ir teikia statistinę informaciją vartotojams.


Pagrindinės funkcijos:

 1. Rengia ekosistemų sąskaitas (ekosistemų aprėpties, ekosistemų būklės ir ekosisteminių paslaugų srautų rodiklius).

 2. Rengia miškų sąskaitas (statistinius rodiklius apie miškų išteklius ir miškininkystės bei medienos ruošos sektoriuje vykdomą ekonominę veiklą).

 3. Rengia subsidijų ir panašių pervedimų aplinkos apsaugai sąskaitas (rodiklius apie einamuosius ir kapitalo pervedimus aplinkos ir gamtos išteklių apsaugos veiklai, įskaitant aplinkai palankių produktų gamybą ir naudojimą, remti).

 4. Rengia metodikas, teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistikos leidiniams.

 5. Bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis aplinkosaugos statistikos klausimais.

 6. Rengia ir teikia statistinę informaciją vidaus ir išorės vartotojams.

 7. Pagal kompetenciją dalyvauja Valstybės duomenų agentūros, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.


Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 2. pageidautinos studijų sritys ir/ar kryptys – aplinkotyros ir aplinkosaugos, miškininkystės, taikomosios ekologijos, ekologijos ir klimato kaitos, gamtinės geografijos;

 3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

 4. mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis, geografinių informacinių sistemų (GIS), kartografijos pradmenys būtų privalumas.


Įmonė siūlo:

 • darbo patirtį didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 • nuotolinį darbą (dalį darbo laiko galima dirbti iš namų);

 • lankstų darbo grafiką;

 • dalyvavimą vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;

 • jaukią darbo aplinką Vilniaus miesto centre;

 • nuo 1 800 EUR (neatskaičius mokesčių), darbo užmokestis priklauso nuo išsilavinimo, turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijų.

 

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: [email protected]